"Innowacyjna nawierzchnia hybrydowa - efektywne rozwiązanie do budowy parkingów, przystanków autobusowych, obszarów skrzyżowań i ścieżek rowerowych”

Podczas drugiego dnia IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022 (24 listopada) członkowie SKN Drogowiec z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, Politechnika Białostocka zaprezentują wyniki badań z pierwszych etapów realizacji projektu ,, Innowacyjna nawierzchnia hybrydowa - efektywne rozwiązanie do budowy parkingów, przystanków autobusowych, obszarów skrzyżowań i ścieżek rowerowych”, który jest finansowany w ramach programu MEiN „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania, które umożliwi stosowanie kompozytowej warstwy 1) eliminując deformacje trwałe w miejscach wyjątkowo obciążonych ciężkim ruchem (place postojowe, przystanki autobusowe) 2) gwarantując dobrą widoczność tych elementów drogi na których występują tzw. niechronieni użytkownicy ruchu lub istnieje potrzeba podkreślenia miejsc szczególnie niebezpiecznych (ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, obszary skrzyżowań). Dlatego też trwają prace nad ustaleniem optymalnych składów warstwy wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej o nieciągłym uziarnieniu, której wolne przestrzenie wypełnia zaprawa. Natomiast wprowadzenie pigmentu do zaprawy, wpływa korzystnie na budowę nawierzchni tych elementów układu komunikacyjnego, które powinny odznaczać się inną kolorystyka niż nawierzchnia jezdni.