Jacek Makuch

Jacek Makuch

W 1991 roku ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, na specjalności Drogi Kolejowe.

W 1992 roku odbył półroczny staż w Służbie Drogowej PKP.

W latach 1993-96 był zatrudniony we wrocławskim Zarządzie Dróg i Komunikacji, z Zespole Organizacji Ruchu Komunikacji Tramwajowej.

Od 1996 roku jest zatrudniony na Politechnice Wrocławskiej, na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, adiunkta. W ramach dydaktyki prowadzi przedmioty z zakresu projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury transportu kolejowego i tramwajowego. Specjalizuje się w zagadnieniach takich jak: diagnostyka, technologia robót, metody komputerowe, BIM.  

W latach 1995-2000 był dodatkowo zatrudniony (w wymiarze pół etatu) we wrocławskim Biurze Projektów Kolejowych.

Od 2000 roku, współpracując z drogowymi biurami projektów - jako asystent projektanta, uczestniczył w kilkunastu projektach przebudowy, bądź budowy nowych torów tramwajowych.

W 2003 roku obronił pracę doktorską „Ugięcie szyny jako parametr oceny konstrukcji torowisk tramwajowych”.

Jest autorem ponad sześćdziesięciu publikacji.

Podczas IV Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022 dr inż. Jacek Makuch wygłosi referat "Wykorzystanie techniki LIDAR w diagnostyce elementów stalowych torów tramwajowych". W prezentacji poruszone zostaną następujące aspekty:

1.     Zasada wykonywania pomiarów techniką LIDAR (skaningu laserowego).

2.     Opis urządzenia pomiarowego.

3.     Rozpoznanie możliwości zastosowania urządzenia do diagnostyki torów tramwajowych:

•       krzyżownice,

•       zwrotnice,

•       przyrządy wyrównawcze,

•       szyny w łukach o małych promieniach,

•       zużycie faliste,

•       połączenia szyn - uszkodzone albo wadliwe.

4.     Utrzymanie tramwajowych krzyżownic płytkorowkowych - zaniedbany problem ?

5.     Podsumowanie.