Marcin Kozoń

Marcin Kozoń

Dyrektor Biura Nadzoru Ruchu. Pracę w Tramwajach Warszawskich rozpoczął w 2013 roku na stanowisku Kierownika Działu Nadzoru Ruchu. Od 2016 roku Szef Biura a następnie Dyrektor tej komórki. Odpowiada za utrzymanie ciągłości ruchu tramwajowego na mieście, likwidację zdarzeń w ruchu drogowym, telematykę i radiołączność (w tym ewidencję punktualności kursowania) oraz punkt rzeczy znalezionych. Od początku swojej kariery zawodowej związany z publicznym transportem zbiorowym. Pracę rozpoczynał w Zarządzie Transportu Miejskiego i przez lata zdobywał cenne doświadczenie, zaczynając od stanowisk pierwszej linii kontaktu z pasażerem. Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Transportu) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania – studia podyplomowe). Dwukrotny stypendysta stażu zawodowego w ramach programu UE Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”: Berlin (2009) oraz Turyn (2012). Jego pasją jest historia i współczesność komunikacji miejskiej, turystyka wąskotorowa i przemysłowa oraz historia Warszawy. Od ponad 25 lat członek Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej.

Podczas Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022, odbywającego się w ramach IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022, Marcin Kozoń wygłosi prezentację „Statystyka a oko praktyka – różne spojrzenia na miejsca i rodzaje zagrożeń BRD w ruchu tramwajowym w Warszawie”.  Autor przedstawi przekrojowe spojrzenie na bezpieczeństwo ruchu drogowego w stołecznym ruchu tramwajowym. W referacie, na kanwę zagadnień opisanych na podstawie statystyk ze zdarzeń drogowych, nałożono warstwę spostrzeżeń motorniczych, którzy wzięli udział w ankiecie. Dało to możliwość konfrontacji faktycznych miejsc wypadków z miejscami potencjalnie niebezpiecznymi, wskazanymi przez codziennych aktorów ruchu tramwajowego. Prezentację podsumują spostrzeżenia i wniosku autora.