Mariusz Grzesica

Mariusz Grzesica

Mariusz Grzesica, absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Transportu, specjalizacja Inżynieria Ruchu. Od 2007 roku pracownik jednostek zarządu drogi i zarządzającego ruchem dróg gminnych, powiatowych, a obecnie wojewódzkich. Doświadczenie pozyskał także realizując projekty organizacji ruchu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Od wielu lat posiadacz uprawnień audytora BRD. W latach 2020/2021 realizował jako audytor część szkoleń z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Od wielu lat członek Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu. Od 2017 roku aktywnie uczestniczy w webinariach, konferencjach, szkoleniach dla zarządców dróg i propaguje dobre zwyczaje w inżynierii ruchu. Prywatnie nadrabia zaległości w książce, w miarę możliwości korzysta z transportu publicznego i okazjonalnie ogląda film.

Podczas IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 pan Mariusz Grzesica wygłosi referat "Kryteria zasadności uprawnień w procedurach zarządzania ruchem na drogach w przykładach”. Prezentacja jest kolejnym z kroków wskazującym potrzebę rozmów na temat uprawnień osób zajmujących się inżynierią ruchu. Garstka osób, bo ok 1111 (osoby zajmujące się zatwierdzaniem) w Polsce decyduje o naszym losie na drogach. Autor, opiniujący, zatwierdzający oraz osoby zarządzające ruchem – każda z tych grup nie musi się znać na swojej pracy, a jednocześnie rezultat ich działań odczuwa ok 38 mln Polaków. Prowadzi to do ogólnej słabej oceny oznakowania polskich dróg. W zakresie zarządzania ruchem konieczna jest wiedza na temat projektowania, projektów, kontroli, przeglądu oraz analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego – obecnie nie ma żadnych wymagań dla osób, które wykonują ten zawód. Wiele dróg w Polsce nie posiada projektów stałej organizacji ruchu przez co dodatkowo utrudnione są analizy BRD w tym zakresie, a zdarza się także urzędom zatwierdzać projekty oznakowania, które są niezgodne z przepisami (nawet takim odcinkom dróg, które otrzymują dofinansowanie na przebudowę w celu poprawy BRD). Przygotowane przykłady na podstawie danych pozyskanych z jednostek oraz własnych doświadczeń pozwolą na stopniowe rozwiązanie w kolejnych latach problemu. Poważne zmiany wymagają poważnego podejścia, systemowego i czytelnego. Dalsze pomijanie aspektu zasadności uprawnień nie wpłynie pozytywnie na poprawę BRD w Polsce. Wybrane elementy procedur pozwolą na prawidłowy nadzór nad oznakowaniem w Polsce. Pełen materiał zostanie zaprezentowany w przygotowanej prelekcji.