"Organizacja ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną - rekomendowane zmiany przepisów w aspekcie bezpieczeństwa”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstem wprowadzającym w tematykę referatu "Organizacja ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną - rekomendowane zmiany przepisów w aspekcie bezpieczeństwa" autorstwa dr. inż. Damiana Iwanowicza, który zostanie wygłoszony podczas X Forum ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD 2022 (26 maja), organizowanego w ramach IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 (25-27 maja).

W trakcie wystąpienia prelegent skupi uwagę słuchaczy na obecnie występujące dylematy formalno-prawne projektowania organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną, które poprzez niewłaściwą interpretację lub wdrożenie użytkowe mogą wpływać na niepotrzebne zwiększenie zagrożenia w ruchu drogowym, w tym przede wszystkim niechronionych użytkowników infrastruktury drogowej.

W prezentacji zostanie syntetycznie ujęty poziom zagrożenia na polskich skrzyżowaniach oraz problem analiz bezpieczeństwa ruchu dedykowany elementom sieci drogowej o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi. Wypunktowanie zostaną w sposób szczegółowy wątpliwości co do zasadności stosowania niektórych z dopuszczalnych na drogach publicznych rozwiązań sterowania ruchem, umocowanych w przepisach prawa. W trakcie wystąpienia omówione zostaną także m.in. przypadki niecałkowitego obejmowania obszaru skrzyżowania sygnalizacją świetlną (wszystkich krzyżujących się strumieni ruchu), mankamentu podłączeń dróg niepublicznych do zasadniczej tarczy skrzyżowań z sygnalizacją, wielopasowych śluz rowerowych objętych sterowaniem ruchem, możliwości dopuszczenia do ruchu pojazdów skręcających w prawo lub w lewo na sygnale ogólnym wraz z pieszymi lub rowerzystami, których tory ruchu krzyżują się na wylocie skrzyżowania, dopuszczalności (formalno-prawnej) stosowania tzw. „zielonej strzałki” w konfrontacji z rzeczywistością, czy też stosowania alternatywnych sygnałów drogowych, jakie nadawane są dla uczestników ruchu na drogach publicznych. Omówiony zostanie także dylemat dzisiejszej metody obliczeń czasów międzyzielonych oraz tzw. „czasów opóźnień uruchamiania nadrzędnych grup sygnalizacyjnych względem podporządkowanych” oraz ich weryfikacji. Przewiduje się również zwrócenie uwagi na: niejednoznaczność zapisów algorytmów sterowania ruchem, rozbieżności w wynikach badań na temat wyświetlaczy czasu oraz niebezpieczeństwo nieprawidłowo zaprojektowanego programu końcowego, przełączającego sygnalizację świetlną z programu trójbarwnego na program ostrzegawczy według obecnych procedur określonych w rozporządzeniu ds. szczegółowych warunków technicznych dla drogowych sygnałów świetlnych (Dz.U.2019.2311 t.j. ze zm.).

Ponadto prelekcja zostanie wzbogacona o wnioski płynące z bieżących prac nad zmianą przepisów prawa w zakresie organizacji ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną w ramach spotkań Zespołu nr 3 (drogowe sygnały świetlne) Forum organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na bieżąco aktualizowane streszczenia pozostałych referatów dostępne są w aktualnościach: https://media-prof.pl/Aktualnosci.html. Odnośniki do streszczeń można znaleźć również w pełnej liście referatów, które zostaną wygłoszone podczas IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022: https://media-prof.pl/Krakowskie-Dni-Bezpieczenstwa-Ruchu-Drogowego-2022.html#Program