Tomasz Krukowicz

Tomasz Krukowicz

Podczas X Forum ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD 2022 (26 maja), organizowanego w ramach IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 (25-27 maja) wygłoszony zostanie referat „Zdarzenia drogowe ze zwierzętami w Polsce - Gdzie? Kiedy? Z jakiej przyczyny?” dr. inż. Tomasza Krukowicza.

Referat opisuje zagadnienie wpływu czynnika czasowego, przestrzennego oraz liczebności zwierzyny na zdarzenia drogowe ze zwierzętami. Przedstawione zostaną problemy związane ze zdarzeniami z dzikimi zwierzętami w Polsce. Liczba takich zdarzeń przez lata rosła, a są one przedmiotem wielu sporów sądowych. Dla potrzeb badania pozyskano dane o zdarzeniach drogowych ze zwierzętami, jak również dane o liczbie zwierząt w obwodach łowieckich z lat 2016-2020. Dokonano analizy zależności liczby zdarzeń drogowych w zależności od czasu zdarzenia. Następnie przeanalizowano zależność liczby zdarzeń od liczebności zwierzyny, położenia, rodzaju oraz kategorii obwodu łowieckiego. Przeanalizowano także czynniki związane z zmianami liczebności zwierzyny, zdarzeniami drogowymi w latach wcześniejszych oraz długością sieci drogowej w danym obszarze.