X KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w X jubileuszowej edycji KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO organizowanych w cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, które odbędą się w terminie 1-3 marca 2023 r.

Na tegoroczną edycję złożyły się trzy wydarzenia branżowe:

III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023” ,

XI Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD 2023” oraz

IV Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Oświetlenie ulic i dróg - OŚWIETLENIE 2023”.

Więcej informacji: https://media-prof.pl/X-KRAKOWSKIE-DNI-BRD-2023.html