X KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023

X KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023

O konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w X jubileuszowej edycji KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO organizowanych w cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, które odbędą się w terminie 1-3 marca 2023 r.

Na tegoroczną edycję złożyły się trzy wydarzenia branżowe:

III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023” ,

XI Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD 2023” oraz

IV Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Oświetlenie ulic i dróg - OŚWIETLENIE 2023”.

Odbywające się od 2014 KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO stały się corocznym, jednym z najważniejszych w Polsce, spotkaniem środowiska ekspertów naukowców i praktyków.

W trakcie Konferencji zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające szerokiemu zaprezentowaniu wyników najnowszych badań, uporządkowaniu wiedzy zarówno technicznej, jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych wdrażanych środków organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów. 

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji wkrótce zostaną opublikowane na stronie.

Patroni i Partnerzy

Galeria

Kontakt

Zgłoszenia udziału, kontakt dla Partnerów:

Marlena Gałecka
Specjalista ds. eventów
e-mail: m.galecka@media-prof.pl
tel. kom 725 870 101

Zgłoszenia referatów i wystąpień:

Mirosław Bajor
Dyrektor Programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes
e-mail: m.bajor@media-prof.pl
tel. kom. 501 434 799

Ewelina Nawara
Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
e-mail: e.nawara@media-prof.pl
tel. kom. 509 548 713

Dział administracji:

Grażyna Gutowska
e-mail: g.gutowska@media-prof.pl
tel. 32 761 60 60
 
Karolina Gutowska- Koza
Dyrektor Biura Promocji i Reklamy
e-mail: k.gutowska@media-prof.pl
tel. kom 535 505 660