„Wizja Zero jako fundament szwedzkiej polityki bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

„Wizja Zero jako fundament szwedzkiej polityki bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

Rozpoczynamy cykl publikacji zawierających zapowiedzi referatów, które zostaną wygłoszone w ramach KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUGU DROGOWEGO 2023. Wydarzenie odbędzie się w dniach 1-3 marca w Krakowie z okazji X jubileuszowych KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.

Podczas piewszej sesji w dniu 1 marca chcemy omówić tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na tle Europy i świata. Referat pod tytułem „Wizja Zero jako fundament szwedzkiej polityki bezpieczeństwa w ruchu drogowym” wygłosi dr Wojciech Lieder, prezes Fundacji Instytut Nordycki.

Szwedzką politykę bezpieczeństwa można określić dwoma słowami: Wizja Zero. Dzisiejszy jej kształt jest odzwierciedleniem wdrażanego od 1997 roku konceptu, który stanowi sposób na zmianę wyobrażeń zbiorowych odnośnie do podejścia do polityki transportowej. Jej główne pryncypia - dążenie do redukcji liczby ofiar śmiertelnych i ofiar poważnych obrażeń w ruchu drogowym oraz przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w ruchu drogowym (spoczywającej dotychczas głównie na użytkownikach dróg) również na polityków, architektów, planistów, konstruktorów i innych uczestników/użytkowników dróg - przyczyniły się do znacznego spadku liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Uniwersalność i duże spektrum adaptacyjne założeń Wizji Zero spowodowało rozprzestrzenienie konceptu również w innych, niejednokrotnie bardzo odległych kulturowo krajów. Skuteczność pochodzących ze Szwecji założeń nie skutkuje jednak stałym spadkiem liczby ofiar, więc niejednokrotnie planiści muszą stawiać czoła coraz to nowszym wyzwaniom.

Zachęcamy do zapoznania się z listą referatów, które zostaną wygłoszone podczas KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023: https://media-prof.pl/KONGRES-BRD-2023.html#potwierdzone-referaty

Zgłoszenia udziału dokonać można za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://media-prof.pl/KONGRES-BRD-2023.html#Rejestracja-on-line_BRD_2023