Logo

GeoRoad20 media prof 640x400px

Instytut Badawczy Dróg i Mostów serdecznie zaprasza do uczestnictwa i zgłaszania propozycji referatów na konferencję "Geosyntetyki w budowie dróg GeoRoad20", która odbędzie się w dniach 9-10 września 2020 roku w Warszawie.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Posadowienie nasypów drogowych w trudnych warunkach gruntowo wodnych
  2. Odwodnienie konstrukcji drogowych, budowli ziemnych i podłoża
  3. Zagadnienia stateczności drogowych budowli ziemnych
  4. Drogi na terenach szkód górniczych
  5. Stabilizacja i wzmocnienie warstw konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego
  6. Konstrukcje oporowe w dojazdach i obiektach inżynierskich
  7. Zastosowanie geosyntetyków w konstrukcji i remontach nawierzchni drogowych
  8. Antyerozyjne zastosowania geosyntetyków na skarpach

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: georoad20.org

Kwartalnik DROGI oraz cykl KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE sprawują Patronat Medialny nad wydarzeniem. Serdecznie zachęcamy do udziału.

EKG na stron 1

Rozpoczął się XI Europejski Kongres Gospodarczy. W wydarzeniu udział wzięli Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne oraz Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Kongresu: http://www.eecpoland.eu/pl/

Zapraszamy również do śledzenia naszej aktywności na twitterze: https://twitter.com/konferencjespec