Logo

W dniu 12 września 2019 r. rozpoczęła się konferencja naukowa "Drogowe środki bezpieczeństwa ruchu. Od nauki do praktyki". Celem wydarzenia organizowanego przez Politechnikę Gdańską oraz Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej jest podsumowanie wyników projektów badawczych RID: ROSE i LifeROSE.

Tematyka Seminarium obejmuje następujące zagadnienia:

  • Twarde otoczenie drogi, a zagrożenia dla uczestników ruchu
  • Badania drogowych środków brd 
  • Zasady doboru parametrów drogowych barier ochronnych
  • Kierunki rozwoju urządzeń brd
  • Koszty cyklu życia drogowych środków brd
  • Zarządzanie drogowymi środkami brd
  • Wytyczne stosowania drogowych środków brd
Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji, dostępnym pod adresem:
Wydawnictwo Media-Pro było Patronem medialnym wydarzenia. W trakcie konferencji Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne zaprezentowała tematykę planowanych wydarzeń dedykowanych bezpieczeństwu ruchu drogowego, które odbędą się w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG (kierownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej), Ewelina Nawara (dyrektor Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne),  prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG (dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, rektor Politechniki Gdańskiej)
Ewelina Nawara (dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne) w trakcie wystąpienia