Logo

DROGI 10 2016

   

Podczas I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Sterowanie ruchem drogowym – SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2016”, które odbyło się jako XVIII wydarzenie z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes w szerokim gronie ekspertów omawiany był temat wyświetlaczy czasu. Tuż przed terminem rozpoczęcia Forum na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt z dnia 27. 09. 2016 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W wydaniu publikujemy podsumowanie i listę wniosków, która została przekazana do resortu w trybie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu.

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna