"Innowacyjne technologie nawierzchniowe"

"Innowacyjne technologie nawierzchniowe" to jedna z czwartkowych sesji KONGRESU NAWIERZCHNI 2023 (Kraków, 22-24 listopada), w ramach której prof. Michał Sarnowski, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska wygłosi referat „Technologia nawierzchni samonaprawialnej SeHePa”.


Zapraszamy do lektury zapowiedzi wystąpienia.


Spółka Budimex wraz z Politechniką Warszawską prowadzą badania nad innowacyjną technologią nawierzchni asfaltowych, której główną ideą jest opracowanie mikrokapsułek z wypełnieniem naprawczym. Mikrokapsułki dodane do lepiszcza asfaltowego, mają na celu wspomaganie naprawy mikropęknięć powstających w lepiszczu i mieszance mineralno-asfaltowej podczas eksploatacji nawierzchni. Projekt SeHePa (Self Healing Pavements), pt.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii asfaltowych nawierzchni samonaprawialnych o wysokiej trwałości” znajduje się obecnie w ostatniej fazie badań przed-wdrożeniowych. Prace skupiają się na ocenie efektu samonaprawy lepiszcza i mieszanki mineralno-asfaltowej pobranych z odcinków testowych, które wykonano w drugiej połowie 2023 roku. W wyniku przeprowadzonych licznych eksperymentów, potwierdzono zdolność
mikrokapsułek do pękania i uwalniania środka naprawczego w miejscach mikropęknięć lepiszczy asfaltowych, a poprawę efektu samonaprawy asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych zaobserwowano w badaniach ciągliwości z pomiarem siły rozciągania oraz trwałości zmęczeniowej wg zmodyfikowanej metody belki czteropunktowo zginanej.


Więcej informacji o KONGRESIE NAWIERZCHNI 2023:
https://lnkd.in/dY-9QrR6 


Serdecznie zapraszamy do udziału!