Logo
Pobierz jako plik iCal
XI konferencja naukowa „Konstrukcje zespolone”

Organizatorzy: Instytut Budownictwa, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Komisja Nauki Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Więcej informacji: www.konstrukcje-zespolone.uz.zgora.pl

Zielona Góra