Krakowskie Dni Bezpieczeństwa w Miastach 2019

Podsumowanie

KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2019 odbyły się w terminie 16-18 października 2019 r. Serdecznie dziękujemy za udział oraz wymianę poglądów i doświadczeń w trakcie dyskusji.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji.

Prezentacje

Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2019

1. „Tramwaj optymalny” dr inż. Andrzej Krych, Biuro Inżynierii Transportu Pracownie projektowe Cejrowski i Krych Sp. J.

2. „Ograniczenia prawne w konkurencyjności tramwaju” dr inż. Jeremi Rychlewski, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; SITK RP.

3. „Spojrzenie funkcjonalne na ruch tramwajowy z punktu widzenia organizatora transportu” mgr inż. Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie; mgr inż. Hubert Waguła, kierownik Działu Zarządzania Ruchem, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie / Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

4. „Planistyka budowy nowych tras tramwajowych” mgr inż. Grzegorz Madrjas, kierownik Działu Rozwoju Systemu Tramwajowego, Tramwaje Warszawskie S.A.

5. „Tramwaj w Luxemburgu jako przykład nowatorskiego podejścia i technologii i polityki” dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK, kierownik Projektu H2020 – GEECCO, Wydział...

Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2019

1. „Tramwaj optymalny” dr inż. Andrzej Krych, Biuro Inżynierii Transportu Pracownie projektowe Cejrowski i Krych Sp. J.

2. „Ograniczenia prawne w konkurencyjności tramwaju” dr inż. Jeremi Rychlewski, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; SITK RP.

3. „Spojrzenie funkcjonalne na ruch tramwajowy z punktu widzenia organizatora transportu” mgr inż. Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie; mgr inż. Hubert Waguła, kierownik Działu Zarządzania Ruchem, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie / Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

4. „Planistyka budowy nowych tras tramwajowych” mgr inż. Grzegorz Madrjas, kierownik Działu Rozwoju Systemu Tramwajowego, Tramwaje Warszawskie S.A.

5. „Tramwaj w Luxemburgu jako przykład nowatorskiego podejścia i technologii i polityki” dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK, kierownik Projektu H2020 – GEECCO, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

6. „Realne możliwości zwiększania prędkości tramwajów” dr inż. Marek Bauer, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

7. „Przepustowość toru tramwajowego” dr inż. Jeremi Rychlewski, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; SITK RP.

8. „Autostrady międzyprzystankowe - czyli ile da się jeszcze ‘wycisnąć’ z klasycznego tramwaju” dr inż. Jacek Makuch, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.

9. „Wybrane metody infrastrukturalne i organizacyjne przyspieszania transportu tramwajowego” dr inż. Igor Gisterek, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.

10. „Możliwości podniesienia prędkości ruchu na rozjazdach dla współczesnych tramwajów niskopodłogowych” dr inż. Jacek Szmagliński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; motorniczy.

11. „Możliwości skrócenia czasu podróży niewynikające z ruchu tramwajów. Rola węzłów przesiadkowych i trasowania linii” mgr Tomasz Bużałek, główny specjalista, Biuro Strategii Miasta, Urząd Miasta Łodzi.

12. „Ocena bezpieczeństwa infrastruktury tramwajowej na przykładzie miasta Gdańska” dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG; dr inż. Marcin Budzyński; dr inż. Krystian Birr; dr inż. Jacek Szmagliński; dr inż. Sławomir Grulkowski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

13. „Bezpieczeństwo ruchu w Tramwajach Warszawskich - zróżnicowane działania na rzecz profilaktyki wypadkowej” mgr inż. Marcin Kozoń, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu, Tramwaje Warszawskie S.A.

14. „Analiza przyczyn wybranych wykolejeń tramwajowych we Wrocławiu na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat” dr inż. Jacek Makuch; dr inż. Igor Gisterek; mgr inż. Adam Hyliński, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.

Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2019

1. „Kiedy nawet najlepsze sterowanie nie pomoże” dr inż. Andrzej Krych, Biuro Inżynierii Transportu. Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych sp. j.

2. „Straty czasu tramwajów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną” dr inż. Jacek Szmagliński, Katedra Transportu Szynowego i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; motorniczy.

3. „Wpływ prędkości tramwaju na elastyczność sterowania ruchem na skrzyżowaniu” mgr inż. Grzegorz Firlejczyk, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa; dr inż. Radosław Bąk, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportowej, Politechnika Krakowska.

4. "Respektowanie wskazań sygnalizacji świetlnej przez motorniczych" dr inż. Tomasz Krukowicz, mgr inż. Paweł Chrobot, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; inż. Weronika Lipińska, absolwentka Wydziału Transportu, Politechnika Warszawska.

5. „Zagadnienia detekcji i sterowania w realizacji priorytetu dla transportu publicznego” mgr inż. Tomasz Folwarski, członek zarządu, MSR Traffic Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o. o.

6. „Nowa metoda nadawania priorytetów pojazdom komunikacji zbiorowej w Warszawie” mgr inż. Krzysztof Szamotulski, starszy specjalista do spraw transportu publicznego, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

7. „Wirtualna detekcja tramwajowa” mgr inż. Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o., mgr inż. Anna Górka, specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.

8. „Koordynacja z priorytetem dla tramwaju” dr inż. Mariusz Kaczmarek, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska.

9. „Wpływ rodzaju zabezpieczeń na bezpieczeństwo na przejściach przez torowiska tramwajowe” mgr inż. Łukasz Gryga, dyrektor; mgr inż. Aleksandra Krogulec, mgr inż. Magdalena Sowa, mgr inż. Piotr Kwit, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa.

10. „Dopuszczalność kolizji na sygnalizacji świetlnej – analiza uwzględniająca widoczność, prędkość i niechronionych użytkowników” dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; SITK RP.

11. „Wpływ priorytetów dla tramwajów na zużycie energii” mgr inż. Anna Górka, specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska. mgr inż. Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.

12. „Relacje skrętne na sygnalizacji - co warto poprawić w systemie strzałek kierunkowych i warunkowych” dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; SITK RP.

13. „Czy sygnalizator kierunkowy wystarczy, aby wyeliminować zawracanie?” dr inż. Tomasz Krukowicz, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu; mgr inż. Ewelina Sterniczuk, absolwentka Wydziału Transportu, Politechnika Warszawska.

14. „Metoda wyznaczania czasów międzyzielonych z uwzględnieniem zachowań uczestników ruchu” dr inż. Radosław Bąk, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportowej, Politechnika Krakowska.

15. „Optymalizacja koordynacji sygnalizacji w arteriach” dr inż. Mariusz Kaczmarek, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska.

16. „Efekty wpływu wyłączenia sygnalizacji świetlnej w rejonie pierwszej obwodnicy Krakowa” mgr inż. Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa.

17. „Nowatorski system nadawania priorytetów pojazdom uprzywilejowanym w Gliwicach” mgr inż. Bartosz Gierak, inspektor, Centrum Sterowania Ruchem, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

18. „Optymalizacja ruchu w ujęciu multimodalnym” mgr inż. Martyna Abendrot-Miłuńska, członek zarządu PTV CEE Sp. z o. o.

19. „Polska metoda do projektowania sygnalizacji świetlnej w ruchu wahadłowym” dr inż. Stanisław Gondek,  dr inż. Krzysztof Ostrowski, Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

20. „Sygnalizacja świetlna – przykłady zagraniczne” mgr inż. Leszek Kania, Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji, GDDKiA Centrala.

Pliki do pobrania

Program KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2019 2.33M „Tramwaj optymalny” dr inż. Andrzej Krych, Biuro Inżynierii Transportu Pracownie projektowe Cejrowski i Krych Sp. J. 645.21K „Kiedy nawet najlepsze sterowanie nie pomoże” dr inż. Andrzej Krych, Biuro Inżynierii Transportu. Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych sp. j. 1.35M „Wybrane metody infrastrukturalne i organizacyjne przyspieszania transportu tramwajowego” dr inż. Igor Gisterek, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska. 6.12M „Przepustowość toru tramwajowego” dr inż. Jeremi Rychlewski, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; SITK RP. 1.66M „Ograniczenia prawne w konkurencyjności tramwaju” dr inż. Jeremi Rychlewski, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; SITK RP. 1.85M „Autostrady międzyprzystankowe - czyli ile da się jeszcze ‘wycisnąć’ z klasycznego tramwaju” dr inż. Jacek Makuch, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska. 7.08M „Bezpieczeństwo ruchu w Tramwajach Warszawskich - zróżnicowane działania na rzecz profilaktyki wypadkowej” mgr inż. Marcin Kozoń, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu, Tramwaje Warszawskie S.A. 1.11M „Tramwaj w Luxemburgu jako przykład nowatorskiego podejścia i technologii i polityki” dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK, kierownik Projektu H2020 – GEECCO, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika 2.46M „Sygnalizacja świetlna – przykłady zagraniczne” mgr inż. Leszek Kania, Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji, GDDKiA Centrala. 3.72M „Dopuszczalność kolizji na sygnalizacji świetlnej – analiza uwzględniająca widoczność, prędkość i niechronionych użytkowników” dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instyt 1.44M „Polska metoda do projektowania sygnalizacji świetlnej w ruchu wahadłowym” dr inż. Stanisław Gondek , dr inż. Krzysztof Ostrowski, Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, 927.77K „Nowa metoda nadawania priorytetów pojazdom komunikacji zbiorowej w Warszawie” mgr inż. Krzysztof Szamotulski, starszy specjalista do spraw transportu publicznego, Zarząd Transportu Miejskiego w Warsz 698.23K "Respektowanie wskazań sygnalizacji świetlnej przez motorniczych" dr inż. Tomasz Krukowicz, mgr inż. Paweł Chrobot, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechni 793.31K „Możliwości skrócenia czasu podróży niewynikające z ruchu tramwajów. Rola węzłów przesiadkowych i trasowania linii” mgr Tomasz Bużałek, główny specjalista, Biuro Strategii Miasta, Urząd Miasta Łodzi. 9.67M „Czy sygnalizator kierunkowy wystarczy, aby wyeliminować zawracanie?” dr inż. Tomasz Krukowicz, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu; mgr inż. Ewelina Sterniczuk, absolwentka Wydziału 1.29M