O cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes to cykl wydarzeń branży infrastruktury komunikacyjnej stworzony i organizowany od 2013 roku przez Media-Pro Polskie Media Profesjonalne.

W  ramach cyklu corocznie odbywają się trzy grupy konferencji, które są uznawane za największe i najbardziej znaczące wydarzenia w swoich dziedzinach:

- KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO,

- KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH,

- KRAKOWSKIE DNI NAWIERCZHNI.

Misją KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH jest stworzenie płaszczyzny do efektywnych spotkań ekspertów z branży infrastruktury komunikacyjnej, opartych na wymianie wiedzy i doświadczeń, inspirujących do dyskusji i wypracowania konkretnych rozwiązań.

Wydarzenia każdego roku gromadzą decydentów i specjalistów reprezentujących wszystkie etapy procesu inwestycyjnego.

Niezmienna formuła cyklu zakłada określenie stosunkowo wąskiego, konkretnego tematu spotkania, sesje tematyczne z referatami (15-20 min.) oraz gwarantowany czas na dyskusję po każdym referacie. Program merytoryczny wydarzeń powstaje przy współpracy instytutów badawczych, wyższych uczelni technicznych i najważniejszych organizacji branżowych, a prelegentami są uznani w swoich dziedzinach specjaliści.

Uczestnikami naszych wydarzeń są przedstawiciele zarządów dróg krajowych i samorządowych, zarządu linii kolejowych, pracownicy wyższych uczelni technicznych, wykonawcy robót, inspektorzy nadzoru, projektanci, producenci materiałów i urządzeń oraz dostawcy technologii, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, studenci.

Za sukces cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE uważamy wypracowanie płaszczyzny do konstruktywnych rozmów przedstawicieli nauki, praktyki i biznesu oraz równoprawne funkcjonowanie tych dziedzin w programie konferencji.

Celem spotkań jest niezmiennie przybliżenie uczestnikom i możliwość przedyskutowania najnowszych doświadczeń i osiągnięć w branży oraz dokumentowanie przeobrażeń w jej życiu technicznym i gospodarczym. Wypracowany schemat konferencji oprócz wartości edukacyjnych i biznesowych, umożliwia formułowanie wniosków, które – przekazywane decydentom i publikowane – mogą wpływać na zmiany legislacyjne i codzienną praktykę zawodową. Dla organizatora, Uczestników i Partnerów wydarzenia jest to najlepsze potwierdzenie sensu podejmowanych działań i swoista nagroda za poświęcony czas i trud współpracy przy danym projekcie.

W ramach wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes przeprowadzane są również konsultacje aktów prawnych i debaty dotyczące aktualnych zagadnień, a formułowane wnioski wpływają często na ostateczny kształt procedowanych aktów prawnych.

Jesteśmy także organizatorem lub współorganizatorem szkoleń, kongresów i innych wydarzeń.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.