Drogi 11-12/2017

Drogi 11-12/2017

Nie jest tajemnicą, że począwszy od 2013 roku rozwija się nowy dział wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne, który zajmuje się organizacją konferencji dla branży infrastruktury komunikacyjnej. KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, bo pod tym szyldem odbywają są nasze wydarzenia, stały się uznaną platformą wymiany doświadczeń specjalistów.

Formuła zakładająca podejmowanie stosunkowo wąskich tematów, obecność możliwie wszystkich znaczących ekspertów w podejmowanej dziedzinie i gwarantująca, nie tylko konkretne, profesjonalne prezentacje, ale również czas na dyskusję po nich, została zaakceptowana przez branżę. Optymalna okazała się również przyjęta zasada i nasza ambicja, żeby do dyskusji na dany temat skutecznie zaprosić w s z y s t k i c h , którzy daną tematyką się zajmują. Dlatego właśnie wydarzenia z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE są współtworzone przez instytucje państwowe, samorządowe, najbardziej znaczące organizacje branżowe, stowarzyszenia, wyższe uczelnie techniczne, instytuty badawcze, aktywne, nowoczesne przedsiębiorstwa i najwyższej klasy ekspertów w swoich dziedzinach. Uczestnicy reprezentują przedstawicieli wszystkich etapów procesu inwestycyjnego, w tym zarządców dróg wszystkich kategorii. Tylko przy takiej strukturze uczestnictwa możliwe jest wypracowanie konkretnych rozwiązań. Doświadczenia dwudziestu pięciu wydarzeń, które dotychczas odbyły się w ramach cyklu, potwierdzają, że formuła spotkań, podczas których na równych prawach, w ramach spotkania dedykowanego konkretnemu, stosunkowo wąskiemu tematowi, wypowiadają się przedstawiciele nauki, praktyki i biznesu, jest dziś bardzo potrzebna.

Od samego początku, szukaliśmy sposobu, aby wiedza wypracowana podczas obrad mogła docierać do znacznie szerszej grupy odbiorców. W DROGACH ukazują się systematycznie szczegółowe podsumowania wydarzeń, opisy referatów, publikowane są listy wniosków z konferencji.

Materiały te cieszą się dużym zainteresowaniem Czytelników, głównie ze względu na ich aktualność i przybliżanie bardzo praktycznych zagadnień. Postanowiliśmy zatem jeszcze bardziej niż dotychczas uczynić łamy DRÓG, miejscem do rozpowszechniania wiedzy wypracowanej w ramach przygotowań i obrad wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Podsumowania wydarzeń i konstruktywne wnioski, ciekawe artykuły ekspertów, bieżące informacje z życia branży – przygotowujemy dla Państwa DROGI w nowej odsłonie, z odświeżoną szatą graficzną, ukazujące się w trybie kwartalnym.

Z najlepszymi życzeniami wszelkiej pomyślności w nowym 2018 roku,

Ewelina Nawara
Redaktor Naczelna