Drogi 09/2017

Drogi 09/2017

W wydaniu kontynujemy podsumowanie IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2017 zrealizowa - nych w formule cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE naukapraktyka-biznes. Państwa uwadze polecam trzecią część szczegółowego podsumowania wydarzenia i wniosków opracowanych przez Mirosława Bajora, dyrektora programowego cyklu, na podstawie wygłoszonych prezentacji oraz dyskusji toczących się w ramach obrad.

Zachęcam również do lektury artykułu na temat wpływu zastosowania dwustronnego zwężenia na ulicach dwujezdniowych na poziom hałasu drogowego. Autorami opracowania są mgr inż. Dominik Kacprzak oraz prof. Alicja Sołowczuk z Katedry Dróg i Mostów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo - gicznego w Szczecinie.

Pełna lista wydarzeń planowanych w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes znajduje się na stonie internetowej www.konferencjespecjalistyczne.pl. Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z tematami, które zamie - rzamy podjąć. 

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna