KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2019 dzień III (15 listopada 2019 r.)