KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2019 dzień II (14 listopada 2019 r.)