II Krakowskie Dni Bezpieczeństwa w Miastach 2020

Podsumowanie

II KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2020 online odbyły się w terminie 14-16 października 2020 r. Serdecznie dziękujemy za udział oraz wymianę poglądów i doświadczeń w trakcie dyskusji.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

Sesja inauguracyjna II KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2020 online

Audycja magazynu Radiostrada, której gośćmi byli: Ewelina Nawara – dyrektor Media Pro Polskie Media Profesjonalne, prof. Andrzej Szarata – dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Grzegorz Dyrkacz – wiceprezes MPK w Krakowie. 

Prezentacje

Referaty wygłoszone w trakcie II KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2020:
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2020
  1. „Sygnalizacja na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym."

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

2. „Problemy detekcji tramwajów wielowagonowych na indukcyjnych detektorach pętlowych”.

Ewelina Sterniczuk, absolwentka Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej;

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska

3. „Zintegrowany priorytet dla autobusów i tramwajów w Warszawie”. 

Małgorzata Stasiak, asystent kierownika projektu,

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu; Tramwaje Warszawskie Sp. z o....

Referaty wygłoszone w trakcie II KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2020:
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2020
  1. „Sygnalizacja na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym."

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

2. „Problemy detekcji tramwajów wielowagonowych na indukcyjnych detektorach pętlowych”.

Ewelina Sterniczuk, absolwentka Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej;

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska

3. „Zintegrowany priorytet dla autobusów i tramwajów w Warszawie”. 

Małgorzata Stasiak, asystent kierownika projektu,

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu; Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

4. „Wpływ zmian w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie na projektowanie sygnalizacji świetlnych”. 

Leszek Kania, główny specjalista, Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Centrala

5. „Scentralizowany system pozycjonowania priorytetowych pojazdów publicznego transportu zbiorowego”. 

Marcin Buszka, kierownik działu informatyki taborowej, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

Anna Górka, specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu; Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

6. „Dlaczego czasem nie warto robić sygnalizacji świetlnej? ”.

Tomasz Wawrzonek, prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu; z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

7. „Funkcjonowanie urządzeń informujących rowerzystów o zalecanej prędkości w celu otrzymania sygnału zielonego na najbliższym skrzyżowaniu w Warszawie” 

Tamás Dombi, z-ca dyrektora ds. technicznych, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

Marcin Górecki, Head of Marketing, Communication, PR, Siemens Mobility Sp. z o.o.

8. „Sygnalizacja świetlna jako element uspokojenia ruchu na przykładzie Gdańska”.

Tomasz Wawrzonek, prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu; z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020
  1. „Trasowanie tras tramwajowych”.

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

2. „Przesłanki planowania tramwaju szybkiego”.

prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

3. „Innowacyjny tramwaj 2050”.

dr inż. Andrzej Krych, Biuro Inżynierii Transportu Pracownie projektowe Cejrowski i Krych Sp. J.

4. „Kształtowanie infrastruktury tramwajowej na szlaku na przykładzie tramwaju na Stogi w Gdańsku”. 

dr inż. Jacek Szmagliński, Katedra Transportu Szynowego i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; motorniczy.

5. „Tramwaj to taki autobus i na odwrót”. 

dr inż. Jacek Makuch, Katedra Mostów i Kolei, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.

6. „Rola tramwaju w mieście metropolitarnym”.

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

7. „Przekształcenia centrów miast wprowadzane w celu poprawienia warunków ruchu pieszych, rowerzystów i komunikacji zbiorowej” 

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

8. „Analiza wyników badań bezpieczeństwa ruchu tramwajowego w Warszawie”. 

Marcin Kozoń, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

9. „Wnioski z analizy wypadków pieszych z tramwajami”.

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

10. „Rowerzyści a tramwaje”. 

Marcin Hyła, prezes Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów.

11. „Nowoczesne zalewy przyszynowe”. 

Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

BUSPASY 2020
  1. „Pasy autobusowe w strukturze miasta”

dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, Wydziału Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej.

2. „Koncepcja metrobusu”

dr inż. Andrzej Brzeziński, Zakład Inżynierii Transportowej i Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

3. „A może by tak busowisko ?” 

dr inż. Jacek Makuch, Katedra Mostów i Kolei, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.

4. „Wdrożenie pierwszego w Polsce kontrapasa autobusowego w Gdyni” 

dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; kierownik Działu Inżynierii Transportu, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni;

Karol Żarski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.

5. „Dynamiczne pasy autobusowe”. 

dr inż. Mateusz Szarata, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska

6. „Straty czasu autobusów na wydzielonych pasach na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną”.

dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej.

7. „Krakowskie doświadczenia z funkcjonowania pasów autobusowych z punktu widzenia zarządzającego transportem” 

 Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

8. „Analiza zachowań kierowców na wydzielonych pasach autobusowych w Rzeszowie”. 

dr inż. Mateusz Szarata, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska

9. „Propozycje usprawnień funkcjonowania pasów autobusowych” 

Marek Dworak, Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

10. „Realizowanie polityki transportowej miasta Krakowa w kontekście nagłej zmiany natężeń ruchu oraz zachowań komunikacyjnych w czasie pandemii”

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

Pliki do pobrania

Program KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2020 726.84K „Straty czasu autobusów na wydzielonych pasach na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną”. dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki 1.85M „Pasy autobusowe w strukturze miasta” dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, Wydziału Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej. 3.45M „Trasowanie tras tramwajowych”. dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzy 2.60M „Innowacyjny tramwaj 2050”. dr inż. Andrzej Krych, Biuro Inżynierii Transportu Pracownie projektowe Cejrowski i Krych Sp. J. 909.71K „Nowoczesne zalewy przyszynowe”. Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o. 960.26K „A może by tak busowisko ?” dr inż. Jacek Makuch, Katedra Mostów i Kolei, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska. 8.19M „Tramwaj to taki autobus i na odwrót”. dr inż. Jacek Makuch, Katedra Mostów i Kolei, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska. 5.83M „Scentralizowany system pozycjonowania priorytetowych pojazdów publicznego transportu zbiorowego”. Marcin Buszka, kierownik działu informatyki taborowej, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Anna Górka 965.36K „Sygnalizacja na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym”. dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiel 2.84M „Zintegrowany priorytet dla autobusów i tramwajów w Warszawie”. Małgorzata Stasiak, asystent kierownika projektu, Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu; Tramwaje Warszawskie Sp. 5.74M „Dlaczego czasem nie warto robić sygnalizacji świetlnej? ”. Tomasz Wawrzonek, prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu; z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. 2.05M „Sygnalizacja świetlna jako element uspokojenia ruchu na przykładzie Gdańska”. Tomasz Wawrzonek, prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu; z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i 2.78M