Maciej Rymar

Maciej Rymar

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wprowadzeniem w tematykę referatu „Rola policji w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”, który w ramach KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023 (1-3 marca), wygłosi mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.