Anna Ciamciak

Anna Ciamciak

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wprowadzeniem w tematykę referatu "Projekt Kurs jazdy na autostradzie jako odpowiedzialne działania społeczne Spółki Autostrada Wielkopolska", który w ramach KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023 (1-3 marca), wygłosi Anna Ciamciak (Menedżer PR, rzeczniczka prasowa Autostrada Wielkopolska S.A.).

Autostrada Wielkopolska realizuje pierwszy w Polsce społeczno-edukacyjny program „Kurs jazdy na autostradzie”. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na autostradach i drogach szybkiego ruchu poprzez podnoszenie umiejętności kierowców w zakresie techniki jazdy. Zdobyta w ramach kursów wiedza teoretyczna, wsparta jest praktyczną nauką jazdy, wraz z instruktorem, po autostradzie. Program jest realizowany przy współpracy z wielkopolskimi i lubuskimi ośrodkami szkolenia kierowców, ośrodkami doskonalenia techniki jazdy oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego. Powstał w 2021 roku i został objęty Patronatem Honorowym Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa Lubuskiego, Prezydenta Miasta Poznania oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.