Statystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - stan na koniec 2022 r.

Statystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - stan na koniec 2022 r.

W podstawowych statystykach widać wyraźną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

W 2022 r. liczby wypadków drogowych oraz osób w nich zabitych były najniższe od 2015 r. Po dużym spadku w pandemicznym 2020 r. nie wróciły do poziomów z roku 2019 i lat wcześniejszych, w kolejnych latach były coraz niższe.

Wskaźnik ciężkości wypadków w ostatnich 364 dniach wyniósł na koniec 2022 r. 8,2 osób zabitych na 100 wypadków. Po dużym wzroście w czasie pandemii wielkość wskaźnika wróciła więc na poziom sprzed 2019 r.

Liczby wypadków oraz zabitych w 2022 r. były o 32% mniejsze niż średnie liczby wypadków oraz zabitych w latach 2015 – 2019.

Liczba wypadków w 2022 r. była o 7% mniejsza niż w 2021 r., a liczba osób zabitych była mniejsza o 13%.