Inteligentne rozświetlanie

KONGRES BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2024 (Kraków, 13-15 marca).

Kontynuując cykl zapowiedzi referatów, serdecznie zachęcamy do lektury streszczenia prezentacji "Inteligentne rozświetlanie - plany i efekty" przygotowanej przez prof. Macieja Zajkowskiego.


Prezentacja dotyczyć będzie możliwości modyfikacji wymiany oświetlenia drogowego, zgodnie z wymaganiami programu "Rozświetlamy Polskę", w celu osiągnięcia głębokich oszczędności. W aspekcie samej wymiany opraw trudno jest mówić o poprawnym oświetleniu, dopóki nie oceni się rozkładu luminancji, jej równomierności, a te parametry są esencją normy PN-EN 13201. Modernizacja oświetlenia drogowego poprzez wymianę technologii opraw przyniesie oszczędności finansowe, jednak można się spodziewać problemów innej natury. Zwrócona będzie uwaga na problematykę inwentaryzacji i oceny stanu obecnego i po modernizacji oświetlenia, poprzez pomiary oświetlenia drogowego. Wiedza o obecnym stanie oświetlenia jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji o wymianie oświetlenia na LEDowe, szczególnie ze względu na spełnienie wymagań normatywnych ale też ze względu na możliwość inteligentnego sterowania oświetleniem. Weryfikacja fotometryczna przed i po modernizacji daje zapewnienie o koniecznych działaniach projektowych i pośrednio o efektach ekonomicznych . Zaprezentowane będą modele zarządzania oświetleniem drogowym, ich wpływ na aspekt finansowy oraz problematykę bezpieczeństwa na drodze oraz odbiór społeczny inwestycji oświetlenia drogowego.

Program całej konferencji opublikowaliśmy na stronie: https://lnkd.in/dfJXMvEF