Konferencja „Przejazdy kolejowo-drogowe”

Konferencja „Przejazdy kolejowo-drogowe”

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „Przejazdy kolejowo-drogowe”, która odbędzie się 11 września w Warszawie. KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes są Patronem Medialnym wydarzenia.

Zdarzenia na przejazdach kolejowych stanowią mniej niż jeden procent wszystkich kolizji drogowych, ale ponad jedną trzecią wypadków kolejowych. Średnio, co 2-3 dni dochodzi do kolizji i wypadków pojazdów. W 2022 roku odnotowano 172 zdarzenia, w których 43 osoby poniosły śmierć na miejscu, a 20 zostało ciężko rannych. I mimo, że zdarzeń było mniej niż rok wcześniej to nadal w poważnym stopniu dezorganizowały one ruch kolejowy. Tematy te zostaną poruszone już 11 września b.r. w Warszawie podczas IX edycji konferencji „Przejazdy kolejowo-drogowe”.

Partnerem głównym tegorocznej konferencji jest PKP Polskie Linie Kolejowe SA., firma która oprócz działań inwestycyjnych i inżynierskich, prowadzi kampanie mające zwiększyć świadomość zagrożeń wśród użytkowników przejazdów i promować rozważne korzystanie z infrastruktury. Od kilkunastu lat prowadzi kampanię „Bezpieczny przejazd”, której celem jest kształtowanie właściwych postaw u wszystkich uczestników ruchu drogowego. Obecnie np. można oglądać w telewizji spoty adresowane do dzieci i młodzieży, uczące wzorców prawidłowych zachowań na przejazdach i przejściach kolejowych. 

Działania edukacyjne, sposoby egzekwowania prawa w celu zniechęcenia do niewłaściwego zachowania na przejazdach kolejowych i wokół torów kolejowych, konsekwencje i koszty zdarzeń oraz prezentacje najnowszych rozwiązań technicznych pozwalających na podniesienie poziomu nadzoru i bezpieczeństwa użytkowników systemu kolejowego oraz drogowego to kolejne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji. 

Nadrzędnym celem cyklu konferencji „Przejazdy kolejowo-drogowe” jest zebranie możliwie szerokiego grona specjalistów poszukujących rozwiązań, które gwarantują wzrost bezpieczeństwa i minimalizują liczbę i skutki wypadków z udziałem samochodów i pociągów. Wypracowywane w tej formule rozwiązania stają się elementem zmian legislacyjnych, kampanii społecznych, ale również innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie internetowej organizatorów pod adresem: https://kolej365.pl/przejazdy-2023/