„Recykling destruktu zawierającego asfalt wysokomodyfikowany”

KONGRES NAWIERZCHNI 2023

Kraków 22-24 listopada

W ramach sesji "Rozwiązania prośrodowiskowe w budowie nawierzchni" wygłoszony zostanie „Recykling destruktu zawierającego asfalt wysokomodyfikowany”. Temat zapowiada Joanna Szołtysik, doktorantka Politechniki Śląskiej.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie: https://media-prof.pl/kongres-nawierzchni_2023.html#program-kn23