III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021

III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021

O konferencji

Zapraszamy do udziału w III KRAKOWSKICH DNIACH BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021, które odbędą się w terminie 27-29 października 2021 r. W ramach konferencji odbędą się trzy wydarzenia branżowe: III Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Tramwaj jako innowacyjny środek transportu - INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021”, II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne - “BUSPASY 2021” oraz VI Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Sterowanie ruchem drogowym - SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2021”. Będą to XLIV, XLV I XLVI spotkania organizowane w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

 

Rejestracja on-line

Dane do faktury
Dane odbiorcy

Dane do korespondencji

Zgłaszani uczestnicy
Płatność
Zgłaszam udział w konferencji: *

Warunki uczestnictwa

1.       Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Konferencja odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 1 750 zł + VAT (2 152,50 zł brutto).

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021” i nazwiskami uczestników.

5.       Istnieje możliwość udziału częściowego w wydarzeniu.  
Koszt udziału w jednym dniu konferencji wynosi 700 zł + VAT (861 zł brutto).
Koszt udziału w dwóch dniach konferencji wynosi 1300 zł + VAT (1599 zł brutto).

6.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolni...

1.       Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Konferencja odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 1 750 zł + VAT (2 152,50 zł brutto).

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021” i nazwiskami uczestników.

5.       Istnieje możliwość udziału częściowego w wydarzeniu.  
Koszt udziału w jednym dniu konferencji wynosi 700 zł + VAT (861 zł brutto).
Koszt udziału w dwóch dniach konferencji wynosi 1300 zł + VAT (1599 zł brutto).

6.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do faktury.

7.       W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzania cudzych danych, osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do dokonania rejestracji oraz złożenia oświadczeń wymaganych w formularzu, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem.

8.       Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji oraz w związku z uczestnictwem w Konferencji będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, która stanowi integralną cześć niniejszych Warunków uczestnictwa. 

9.       Opłata za udział w Konferencji obejmuje:
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- wyżywienie,
- udział w bankiecie KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021,
- bezpłatny parking przed hotelem,
- materiały konferencyjne oraz materiały merytoryczne przesyłane w formie elektronicznej przed i po wydarzeniu.

10.       Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

11.    Ilość miejsc jest ograniczona. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpłat. 

12.    Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu i możliwości weryfikacji uprawnień Uczestników, Organizator identyfikuje ich np. za pomocą indywidualnych kont w serwisie rejestracji on-line lub imiennych identyfikatorów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu lub usług związanych z Konferencją np. w formie żądania okazania identyfikatora.

13.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany formuły lub zmiany terminu wydarzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację wydarzenia w tradycyjnej formule lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników.

14.    Przebieg Konferencji będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video. Uczestnictwo w Konferencji jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów wydarzenia. Zgodnie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ewelinę Nawarę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NAWARA EWELINA MEDIA-PRO POLSKIE MEDIA PROFESJONALNE danych osobowych w postaci wizerunku celem opublikowania materiałów podsumowujących i promujących Konferencję.

15.    Dokonanie zgłoszenia na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa.

WARUNKI REZYGNACJI:

1.       Rezygnację z Konferencji oraz chęć zamiany uczestnika należy zgłosić Organizatorowi pisemnie na adres e-mailowy: konferencje@media-prof.pl.

2.       Zamiana uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszenia. 

3.       Zamiana uczestnika z tej samej firmy, nie wymagająca zmiany faktury, jest zawsze bezpłatna.

4.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 24 września Uczestnik ponosi 10% kosztów udziału.

5.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 8 października Uczestnik ponosi 20% kosztów udziału.

6.       W przypadku rezygnacji po 8 października Organizator nie będzie zwracał żadnych kosztów. 

NOCLEGI

Opłata za udział w Forum nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

Organizatorzy zarezerwowali miejsca w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** na noce 27/28 oraz 28/29 października 2021 r. Na hasło „KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH” otrzymają Państwo preferencyjną cenę pokoju: 249 zł za pokój 1-osobowy lub 279 za pokój 2-osobowy za dobę ze śniadaniem w formie bufetu oraz bezpłatny wstęp na basen i saunę.

Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL 2 **** znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Preferencyjne ceny dotyczą również rezerwacji na noce 26/27 oraz 29/30 października 2021 r..

Prosimy o dokonanie rezerwacji i płatności we własnym zakresie.
Kontakt do recepcji hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL ****:
tel. (12) 37-63-700 lub e-mail: recepcja@premierkrakowhotel.pl, http://www.premierkrakowhotel.pl/

Terminy

Rabaty za udział w wydarzeniu:

Koszt udziału
Termin dokonania wpłaty Rabat Jeden dzień konferencji Dwa dni konferencji Całe KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021
do 15 października 10% 630 zł + VAT (774,90 zł brutto) 1170 zł + VAT (1439,10 zł brutto) 1575 zł + VAT (1937 zł brutto)
później - 700 zł + VAT (861 zł brutto) 1300 zł + VAT (1599 zł brutto) 1750 zł + VAT (2152,50 zł brutto)

*warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie zgłosznia oraz płatności przed wyznaczonym terminem.

27 października godz. 11.00 -  Oficjalne otwarcie III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021 i Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021.

28 października godzi. 11.00 - Oficjalne otwarcie VI Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2021.

29 października godz. 10.00 - Oficjalne otwarcie Forum BUSPASY 2021.

29 października godz. 14:50 - Zakończenie III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021. Zapowiedzi kolejnych wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Program

Lista referatów
INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021

PREZENTACJE POTWIERDZONE:

1. „Zagrożenia dla rozwoju i funkcjonowania komunikacji tramwajowej” [15’]
prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

2. „Tramwaj w Al. Trzech Wieszczów szansą transportową Krakowa”. [15’]
dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej;

3. „Priorytet dla tramwajów a zużycie energii elektrycznej”. [15’]
dr hab. inż. Andrzej Czerepicki, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;
dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;
Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;
Anna Górka, specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

4. „Kształtowanie sieci tras tramwajowych” [15’]
dr inż. Jeremi Rychlewski, , Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagie...

Lista referatów
INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021

PREZENTACJE POTWIERDZONE:

1. „Zagrożenia dla rozwoju i funkcjonowania komunikacji tramwajowej” [15’]
prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

2. „Tramwaj w Al. Trzech Wieszczów szansą transportową Krakowa”. [15’]
dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej;

3. „Priorytet dla tramwajów a zużycie energii elektrycznej”. [15’]
dr hab. inż. Andrzej Czerepicki, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;
dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;
Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;
Anna Górka, specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

4. „Kształtowanie sieci tras tramwajowych” [15’]
dr inż. Jeremi Rychlewski, , Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej,

5. „Przyśpieszenie tramwaju w Gdańsku”
dr inż. Jacek Szmagliński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;
Michał Tusk, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku;

6. „Mobilne Pomiary Satelitarne torów tramwajowych” [15’]
dr inż. Jacek Szmagliński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

7. „” [15’] 
dr inż. Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

8. „Aktualne zagadnienia bezpieczeństwa ruchu tramwajowego w Warszawie”. [15’] 
Marcin Kozoń, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2021

PREZENTACJE POTWIERDZONE:

1. „Wyświetlacze czasu – przegląd doświadczeń ze stosowania w innych krajach świata”
dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

2. „Sygnalizacja grupowa czy fazowa - porównanie” [15’]
dr inż. Jeremi Rychlewski, , Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej,

3. „Zielona strzałka – doświadczenia krakowskie”
Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;
dr inż. Radosław Bąk, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa; Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

4. „Wyłączenia sygnalizacji świetlnej – doświadczenia krakowskie”
Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;
dr inż. Radosław Bąk, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa; Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

5. „Metoda zapewnienia przepustowości pojazdom przy przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną z priorytetem dla pieszych”
dr inż. Damian Iwanowicz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Bydgoska.

6. „Priorytet dla tramwajów - nowy algorytm ”. [15’]
Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu; Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

7. „Priorytet dla autobusów - nowy algorytm ”. [15’]
Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu; Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

8. „Doświadczenia z wdrożenia nowej metody nadawania priorytetów pojazdom komunikacji zbiorowej w Warszawie”
Krzysztof Szamotulski, starszy specjalista do spraw transportu publicznego, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

9. „”
dr inż. Krzysztof Ostrowski, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

BUSPASY 2021

PREZENTACJE POTWIERDZONE:    

1. „” [15’]
dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej;

2. „”. [15’]
dr inż. Mateusz Szarata, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska;

3. „Jakie są skutki zakłóceń funkcjonowania sieci transportu zbiorowego dla strategii podróżowania i jak je ograniczać poprzez systemy informacji pasażerskiej?”.
mgr inż. Arkadiusz Drabicki, asystent naukowo-dydaktyczny, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

4. „Wykorzystanie danych o potokach pasażerskich w czasie rzeczywistym do poprawy jakości podróży w sieciach transportu zbiorowego”.
mgr inż. Arkadiusz Drabicki, asystent naukowo-dydaktyczny, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;
dr inż. Rafał Kucharski, adiunkt naukowy, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński;
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

5. „Obliczenia czasów przejazdu w sieci ulicznej na podstawie danych z pojazdów transportu zbiorowego w obszarze usług Inteligentnych Systemów Transportu”
dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; kierownik Działu Inżynierii Transportu, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni;
Karol Żarski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni,
Agnieszka Chylewska, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

6. „Obserwacje z funkcjonowania buspasów na ul. Bukowskiej w Poznaniu”. [15’]
dr inż. Jeremi Rychlewski, , Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej,

7. „Pasy dla autobusów w czasowej organizacji ruchu” [15’]
Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;
dr inż. Radosław Bąk, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa; Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

8. „” [15’] 
dr inż. Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

9. „Uwarunkowania wprowadzenia buspasa na ul. Podwale Grodzkie w Gdańsku”.
Jakub Liedtke, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

27 października 2021 (środa)
III Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Tramwaj jako innowacyjny środek transportu - INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021”

9.00 Otwarcie recepcji Konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.20 Oficjalne otwarcie III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021 i Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021.

Wystąpienia zaproszonych gości.

11.20 – 13.25 Sesja I. 

Po kadym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

13:25 Wspólna fotografia Uczestników w hotelowym lobby.

13:30 – 14.30 Obiad.

14.30 – 16.30 Sesja II. 

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa i poczęstunek.

17:00 – 18:50 Sesja III. 

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

18:50 – 19:00 Podsumowanie III Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021. Zapowiedzi kolejnych wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

19:10 Kolacja

28 października 2021 (czwartek)
VI Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Sterowanie ruchem drogowym SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2021”

9.00 Otwarcie recepcji Konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.20 Oficjalne otwarcie VI Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2021.

Wystąpienia zaproszonych gości.

11.20 – 13.30 Sesja I. 

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

13:30 – 14.30 Obiad.

14.30 – 16.00 Sesja II. 

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

16.00 – 16:30 Przerwa kawowa i poczęstunek.

16:30 – 18:20 Sesja III. 

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

18:20 – 18:30 Podsumowanie VI Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2021. Zapowiedzi kolejnych wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

18:30 – 19:30 Serwis kawowy.

19:30 – 1:00 Uroczysta kolacja III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021.

29 października 2021 (piątek)
II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne “BUSPASY 2021”

9.00 Otwarcie recepcji Konferencji.

9.00 – 10:00 Serwis kawowy.

10.00 – 10.10 Oficjalne otwarcie II Forum BUSPASY 2021.

Wystąpienia zaproszonych gości.

10.10 – 12.30 Sesja I. 

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

12:30 – 13:00 Serwis kawowy.

13.00 – 14:50 Sesja II. 

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

14:50-15:00 Zakończenie II Forum BUSPASY 2021 i III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021. Zapowiedzi kolejnych wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Równolegle:

14.00 – 16.00 „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków

audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes

15:00 – 16:00  Obiad

III KRAKOWSKIM DNIOM BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021 towarzyszyć będzie tematyczna wystawa.

Galeria Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2019

Media i Partnerzy o nas

Prawo Drogowe:

GITD:

TVP KRAKÓW:

InfraBLOG:

TOK FM:

Polsat News:

Radio Kraków:

Inicjatywy Media-Pro

TREŚĆ WNIOSKU EKSPERTÓW KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH PRZESŁANEGO DO MINISTRA INFRASTRUKTURY I MINISTRA ZDROWIA

Media o wniosku:

TOK FM

Audycja Skołowani - rozmowa z Mirosławem Bajorem, dyrektorem programowym cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes 

Artykuł "Eksperci apelują: Na czas epidemii trzeba zmniejszyć prędkość na drogach" 

Portal BRD24:

"Eksperci apelują do rządu o obniżenie limitów prędkości na czas pandemii i wyższe kary" 

 AUTO ŚWIAT:

"Wnioskują o obniżenie dozwolonej prędkości w czasie pandemii"

Portal Prawo drogowe:

"Wojciech Pasieczny. Zmniejszyć dozwolone prędkości?" 

 Wyborcza Kraków:

"Mniejszy ruch na ulicach, mniej ofiar? Niekoniecznie. Prędkość i brawura zbierają większe żniwo niż koronawirus"

Portal TransInfo.pl:

"Ograniczenie prędkości pomoże ... w walce z wirusem"

TVP Łódź:

"Eksperci chcą zmniejszenia limitów prędkości na drogach. To odciąży służbę zdrowia" 

Wirtualna Polska Portal autokult.pl

"120 km/h na autostradzie, 80 km/h poza miastem. Na czas pandemii potrzebujemy czegoś mocniejszego" 

Rzeczpospolita

"Koronawirus: kierowcy mają jeździć wolniej. Eksperci apelują o tymczasowe ograniczenia prędkości"

Tweety:

Mirosław Bajor

Krzysztof Woźniak

Konferencje Specjalistyczne

Marek Józefiak

TREŚĆ WNIOSKU EKSPERTÓW KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH PRZESŁANEGO DO MINISTRA ZDROWIA

Portal TransInfo.pl:

"Naukowcy o ograniczonej pojemności autobusów: Do zmiany"

Radio Gdańsk:

"Trzeba zmienić sposób liczenia dopuszczalnej liczby pasażerów w komunikacji miejskiej? "Dochodzi do absurdalnych sytuacji" 

Portal trójmiasto.pl

"Chcą zmiany w liczeniu pasażerów komunikacji miejskiej" 

Relacja Ministerstwa Infrastruktury z VII KRAKOWSKICH DNI BRD 2020

Radio Kraków:

Debata "Najważniejsze problemy BRD w Polsce"

„Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby

Radiostrada - dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego; Maciej Michałowski, dyrektor Biura Ministra Infrastruktory

Wypowiedzi Eweliny Nawary, Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne i dr. inż. Alvina Gajadhura, Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Fotorelacja

Telewizja Małopolska:

VII KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020

"O bezpieczeństwie na małopolskiech drogach"

Portal Prawo Drogowe:

Relacja z VII KRAKOWSKICH DNI BRD 2020

"Niezbędna jest weryfikacja przejść dla pieszych" – apeluje prof. Stanisław Gaca

Marek Dworak. Napiszmy jeszcze jedno krótkie zdanie.

Portal Polskiego Kongresu Drogowego Via Expert:

Relacja

Wywiad z Eweliną Nawarą, Dyrektor Media-Pro Polskie Media ProfesjonalneEweliną Nawarą, Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne

Portal Transport Publiczny:

"Piesi bez pierwszeństwa przed tramwajem?"Piesi bez pierwszeństwa przed tramwajem?"

Relacja Portalu Drogowego Edroga.pl

Kontakt

Zgłoszenia udziału, kontakt dla Partnerów:

Marlena Gałecka
Specjalista ds. eventów
e-mail: m.galecka@media-prof.pl
tel. kom 725 870 101

Zgłoszenia referatów i wystąpień:

Mirosław Bajor
Dyrektor Programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes
e-mail: m.bajor@media-prof.pl
tel. kom. 501 434 799

Ewelina Nawara
Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
e-mail: e.nawara@media-prof.pl
tel. kom. 509 548 713

Dział administracji:

Grażyna Gutowska
e-mail: g.gutowska@media-prof.pl
tel. 32 761 60 60
 
Karolina Gutowska- Koza
Dyrektor Biura Promocji i Reklamy
e-mail: k.gutowska@media-prof.pl
tel. kom 535 505 660