IV KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022

IV KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022

O konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV KRAKOWSKICH DNIACH BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022, które odbędą się w terminie 12-14 października 2022 r.

Na konferencję złożą się trzy wydarzenia branżowe:

IV Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Tramwaj jako innowacyjny środek transportu  – INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022”,

VII Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Sterowanie ruchem drogowym  – SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2022” oraz

III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne – “BUSPASY 2022”.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem wprowadzającym w tematykę IV Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022, przygotowanym przez dra inż. Andrzeja Krycha, przewodniczącego Rady Programowej Forum.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

z innowacyjnością tramwaju mamy pewne problemy, jako iż i kojarzy nam się zwykle z innowacyjnością technologiczną. Być może jest to ważne, może najważniejsze, ale pod pewnym warunkiem. Tramwaj jako pojazd jest komponentem systemu, na który składa się tor, trakcja, przystanek, inteligentne wspomaganie, organizacja ruchu (w szerokim sensie, od sygnalizacji świetlnej zaczynając na rozkładzie jazdy kończąc). To ujęcie systemowe trzeba rozszerzyć, na przykład: o tramwaj w polityce transportowej, planach i strategiach rozwoju, o tramwaj jako emblematyczną formę krajobrazu miejskiego, także jako podmiot zabiegów budżetu samorządowego, a nawet jako miejsce pracy personelu serwisowego. Zważmy, że najsłabsze elementy w tym systemie psują całość.

Tytuł Konferencji zobowiązuje. Chodzi o przeciwstawienie się krępującym przyzwyczajeniom, stereotypom i konwencjom, które pozostawione same sobie są groźne dla ekonomii i funkcjonalności całego systemu transportowego, a często dla życia w mieście. Transport tramwajowy w swej strukturze materialnej jest konstruktem kosztownym, ale za to trwałym. Zatem inwestowanie bez wizji może się okazać równie błędne jak projektowanie bez diagnozy. Innowacyjny tramwaj w środowisku inteligentnym, zorientowany na przyszłości, jest jej integralną częścią.

Warto też postawić pytania fundamentalne. Dlaczego znaczne podniesienie w minionej dekadzie standardów taboru, wyposażenia przystanków i jakości serwisu, wszystko to nie przynosi widocznego efektu we wzroście liczby pasażerów i jego efektywności energetycznej? Skąd się bierze szkodliwe obudowywanie tras tramwajowych wielopasmowymi arteriami? Dlaczego z takim trudem przebiega proces przyspieszenia ruchu tramwajowego? Jak rozwijać transport tramwajowy w odpowiedzi na egzystencjalne wyzwania naszych czasów?

Organizatorzy zapraszają do udziału i uczestnictwa w kolejnej czwartej już edycji Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ. Są wśród nas entuzjaści tramwajów, operatorzy, eksperymentatorzy, specjaliści i eksperci różnych dziedzin składających się na ten fascynujący systemat, który kształtuje historię i strukturę naszych miast. Spotkajmy się po raz kolejny na wspólnej dyskusji o tramwaju, by nasze badania, dobre pomysły i udane przedsięwzięcia niosły go ku równie kreatywnej przyszłości.

Zachęcamy również do zapoznania się z podsumowaniami III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021: https://media-prof.pl/III-KRAKOWSKIE-DNI-BEZPIECZENSTWA-W-MIASTACH-2021.html#Podsumowania 

Rejestracja on-line

Dane do faktury
Dane odbiorcy

Dane do korespondencji

Zgłaszani uczestnicy
Płatność
Zgłaszam udział w konferencji: *

Warunki uczestnictwa

1.       Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Konferencja odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 1 900 zł + VAT (2 337 zł brutto)*.
*  podana cena obowiązuje do 30 września 2022 r.

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022” i nazwiskami uczestników.

5.       Istnieje możliwość udziału częściowego w wydarzeniu.  
Koszt udziału w jednym dniu konferencji wynosi 750 zł + VAT (922,50 zł brutto)*.
Koszt udziału w dwóch dniach konferencji wynosi 1400 zł + VAT (1 722 zł brutto)*.
* podane ceny obowiązują do 30 września 2022 r.

6.       Dla Instytucj...

1.       Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Konferencja odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 1 900 zł + VAT (2 337 zł brutto)*.
*  podana cena obowiązuje do 30 września 2022 r.

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022” i nazwiskami uczestników.

5.       Istnieje możliwość udziału częściowego w wydarzeniu.  
Koszt udziału w jednym dniu konferencji wynosi 750 zł + VAT (922,50 zł brutto)*.
Koszt udziału w dwóch dniach konferencji wynosi 1400 zł + VAT (1 722 zł brutto)*.
* podane ceny obowiązują do 30 września 2022 r.

6.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do faktury.

7.       W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzania cudzych danych, osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do dokonania rejestracji oraz złożenia oświadczeń wymaganych w formularzu, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem.

8.       Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji oraz w związku z uczestnictwem w Konferencji będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, która stanowi integralną cześć niniejszych Warunków uczestnictwa. 

9.       Opłata za udział w Konferencji obejmuje:
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- wyżywienie,
- udział w uroczystej kolacji KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022,
- bezpłatny parking przed hotelem,
- materiały konferencyjne oraz materiały merytoryczne przesyłane w formie elektronicznej przed i po wydarzeniu.

10.       Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

11.    Ilość miejsc jest ograniczona. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpłat. 

12.    Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu i możliwości weryfikacji uprawnień Uczestników, Organizator identyfikuje ich np. za pomocą indywidualnych kont w serwisie rejestracji on-line lub imiennych identyfikatorów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu lub usług związanych z Konferencją np. w formie żądania okazania identyfikatora.

13.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany formuły lub zmiany terminu wydarzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację wydarzenia w tradycyjnej formule lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników.

14.    Przebieg Konferencji będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video. Uczestnictwo w Konferencji jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów wydarzenia. Zgodnie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ewelinę Nawarę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NAWARA EWELINA MEDIA-PRO POLSKIE MEDIA PROFESJONALNE danych osobowych w postaci wizerunku celem opublikowania materiałów podsumowujących i promujących Konferencję.

15.    Dokonanie zgłoszenia na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa.

WARUNKI REZYGNACJI:

1.       Rezygnację z Konferencji oraz chęć zamiany uczestnika należy zgłosić Organizatorowi pisemnie na adres e-mailowy: konferencje@media-prof.pl.

2.       Zamiana uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszenia. 

3.       Zamiana uczestnika z tej samej firmy, nie wymagająca zmiany faktury, jest zawsze bezpłatna.

4.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 16 września Uczestnik ponosi 10% kosztów udziału.

5.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 30 września Uczestnik ponosi 20% kosztów udziału.

6.       W przypadku rezygnacji po 30 września Organizator nie będzie zwracał żadnych kosztów. 

NOCLEGI

Opłata za udział w Forum nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

Organizatorzy zarezerwowali miejsca w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** na noce 12/13 oraz 13/14 października 2022 r. Na hasło „KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH” otrzymają Państwo preferencyjną cenę pokoju: 259 zł za pokój 1-osobowy lub 289 za pokój 2-osobowy za dobę ze śniadaniem w formie bufetu oraz bezpłatny wstęp na basen i saunę.

Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL 2 **** znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Preferencyjne ceny dotyczą również rezerwacji na noce 11/12 oraz 14/15 października 2022 r.

Prosimy o dokonanie rezerwacji i płatności we własnym zakresie.
Kontakt do recepcji hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL ****:
tel. (12) 37-63-700 lub e-mail: recepcja@premierkrakowhotel.pl, http://www.premierkrakowhotel.pl/

Terminy

Rabaty za udział w wydarzeniu:

Koszt udziału
Termin dokonania wpłaty Rabat Jeden dzień konferencji Dwa dni konferencji Całe KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022
do 26 sierpnia 2022 r. 5% 712,50 zł + VAT (876,38 zł brutto) 1 330 zł + VAT (1 635,90 zł brutto) 1 805 zł + VAT (2 220,15 zł brutto)

Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie zgłosznia oraz płatności przed wyznaczonym terminem.

 

Program

IV Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne Tramwaj jako innowacyjny środek transportu - INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022 (12 października)

PREZENTACJE POTWIERDZONE:

1.      „Balans energetyczny jako kryterium strategii rozwoju sieci tramwajowej” [15‘]

dr inż. Andrzej Krych, Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski i Krych Sp. J.

2.      „Wpływ zatłoczenia  pojazdów miejskiego transportu zbiorowego na preferencje pasażerów – jakie zmiany przyniósł covid-19?”. [15’]

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

3.      „Tramwaj powtórnie wynaleziony - czyli odnowa urbanistyczna we Francji”. [15’]

dr Łukasz Zaborowski, ekspert w dziedzinie transportu i rozwoju regionalnego, Instytut Sobieskiego.

4.      „Przyśpieszanie tramwajów w Gdańsku. Efekty wdrożenia”. [15’]

Michał Tusk, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku;

dr inż. Jacek Szmagliński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

5.      „Nowe ...

IV Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne Tramwaj jako innowacyjny środek transportu - INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022 (12 października)

PREZENTACJE POTWIERDZONE:

1.      „Balans energetyczny jako kryterium strategii rozwoju sieci tramwajowej” [15‘]

dr inż. Andrzej Krych, Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski i Krych Sp. J.

2.      „Wpływ zatłoczenia  pojazdów miejskiego transportu zbiorowego na preferencje pasażerów – jakie zmiany przyniósł covid-19?”. [15’]

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

3.      „Tramwaj powtórnie wynaleziony - czyli odnowa urbanistyczna we Francji”. [15’]

dr Łukasz Zaborowski, ekspert w dziedzinie transportu i rozwoju regionalnego, Instytut Sobieskiego.

4.      „Przyśpieszanie tramwajów w Gdańsku. Efekty wdrożenia”. [15’]

Michał Tusk, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku;

dr inż. Jacek Szmagliński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

5.      „Nowe wytyczne do projektowania infrastruktury tramwajowej WRD-43-3”. [15’]

dr inż. Jacek Szmagliński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

6.      „Efekty studialnych analiz trasy tramwajowej na Naramowice w Poznaniu”. [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, , Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

7.      „Projekty B+R w obszarze środków transportu publicznego”. [15’]

dr inż. Maciej Andrzejewski, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska.

8.      „Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu komunikacji tramwajowej.”. [15’]

dr inż. Radosław Bąk, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

9.      „”. [15’] 

Marcin Kozoń, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

10.    „Współczesne trendy w budowie i eksploatacji tramwajów”. [15’]

dr hab. inż. Bartosz Firlik, prof. PP, kierownik Laboratorium Projektowania i Dynamiki Pojazdów, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska.

11.     „”. [15’]

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

VII Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne Sterowanie ruchem drogowym - SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2022 (13 października)

PREZENTACJE POTWIERDZONE:

1.      „Zielona strzałka w statystykach zdarzeń drogowych”. [15’]

dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.

2.      „A co Organ Zarządzający Ruchem sądzi na temat projektów z sygnalizacją?”. [15’]

dr inż. Damian Iwanowicz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Bydgoska.

3.      „Wymagania dla stosowania sygnalizacji wahadłowych w Krakowie w czasowej organizacji ruchu”. [15’]

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

4.      „Funkcjonowanie pasów ruchu sterowanych dwiema niezależnymi grupami sygnałowymi”. [15’]

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

5.      „Problemy z minimalnym czasem międzyzielonym”. [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, , Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

6.      „”. [15’]

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

7.      „”. [15’]

Dr inż. Krzysztof Ostrowski, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

8.      „”. [15’]

Tomasz Wawrzonek, prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu, z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

9.    „Propozycje zmian w „czerwonej książce” w aspekcie sygnalizacji świetlnej”.

III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Doświadczenia ze stosowania pasów autobusowych w miastach - BUSPASY 2022 (14 października)

PREZENTACJE POTWIERDZONE:

1.      „Wloty skrzyżowań a Buspasy”. [15’]

dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej.

2.      "Wspomaganie planowania buspasów modelowaniem podróży i sieci transportowych" [15’]

dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; 

Karol Żarski; Wydział Inzynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

3.      „Razem czy osobno - pojazdy transportu publicznego w przestrzeni
ulicy” [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, , Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

4.      „”. [15’]

dr inż. Mateusz Szarata, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska.

5.      „Rowerzyści na buspasach”. [15’]

Mariusz Hyła, Stowarzyszenie Miasta dla Rowerów.

6.      „Motocykle na buspasach” [15’]

7.      „Nieuprawnieni uczestnicy na krakowskich buspasach” [15’]

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

DEBATA: „Funkcjonowanie pasów autobusowych w polskich miastach”.

Moderator: dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej.

PROGRAM RAMOWY IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022

12 października 2022 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji

9.00 – 11:00 Serwis kawowy

11.00 – 11.15 Oficjalne otwarcie IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH oraz IV Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022.

Wystąpienia zaproszonych gości.

11.15 – 12.55 Sesja I.

1.      „” [15’’]

2.      „” [15’’]

3.      „” [15’’]

4.      „” [15’’]

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

12.55 – 14.15 Obiad.

14.15 – 15.55 Sesja II.

1.      „” [15’’]

2.      „” [15’’]

3.      „” [15’’]

4.      „” [15’’]

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

Równolegle:

15:00 – 15:30  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków.

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

15.55 – 16.25 Przerwa kawowa.

16.25 – 18.05 Sesja III. 

1.      „” [15’’]

2.      „” [15’’]

3.      „” [15’’]

4.      „” [15’’]

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

18.05 – 18.15 Podsumowanie IV Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022, ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE

18.15 Uroczysta kolacja  IV Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022.

13 października 2022 (czwartek)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji

9.00 – 11:00 Serwis kawowy

11.00 – 11.30 Oficjalne otwarcie VII Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2022.

Wystąpienia zaproszonych gości.

11.30 – 13.10 Sesja I.

1.      „” [15’’]

2.      „” [15’’]

3.      „” [15’’]

4.      „” [15’’]

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

13.10 – 14.30 Obiad.

14.30 – 16.10 Sesja II.

1.      „” [15’’]

2.      „” [15’’]

3.      „” [15’’]

4.      „” [15’’]

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

Równolegle:

15:00 – 15:30  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków.

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

16.10 – 16.40 Przerwa kawowa.

16.40 – 18.20 Sesja III. 

1.      „” [15’’]

2.      „” [15’’]

3.      „” [15’’]

4.      „” [15’’]

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

18.20 – 18.30 Podsumowanie VII Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2022, ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE

20.00 Bankiet IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZENSTWA W MIASTACH 2022.

14 października 2022 (piątek)

8.00 Otwarcie recepcji konferencji

8.00 – 9:00 Serwis kawowy

9.00 – 9.15 Oficjalne otwarcie III Forum BUSPASY 2022.

Wystąpienia zaproszonych gości.

9.15 – 10.55 Sesja I.

1.      „” [15’’]

2.      „” [15’’]

3.      „” [15’’]

4.      „” [15’’]

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

10.55 – 11.20 Przerwa kawowa.

11.20 – 13.00 Sesja II.

1.      „” [15’’]

2.      „” [15’’]

3.      „” [15’’]

4.      „” [15’’]

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

13.00 – 13.30 Przerwa kawowa.

13.30 – 15.00 Sesja III. Debata III Forum BUSPASY 2022.

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

15.00 – 15.10 Podsumowanie III Forum BUSPASY 2022 oraz IV KRAKOWSKICHDNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH. ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE

15.10 Obiad.

Równolegle:

14:00 – 16:00  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków.

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

14.10 – 16.30 Serwis kawowy.

Galeria Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021

Media i Partnerzy o nas

Prawo Drogowe:

GITD:

TVP KRAKÓW:

InfraBLOG:

TOK FM:

Polsat News:

Radio Kraków:

Inicjatywy Media-Pro

TREŚĆ WNIOSKU EKSPERTÓW KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH PRZESŁANEGO DO MINISTRA INFRASTRUKTURY I MINISTRA ZDROWIA

Media o wniosku:

TOK FM

Audycja Skołowani - rozmowa z Mirosławem Bajorem, dyrektorem programowym cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes 

Artykuł "Eksperci apelują: Na czas epidemii trzeba zmniejszyć prędkość na drogach" 

Portal BRD24:

"Eksperci apelują do rządu o obniżenie limitów prędkości na czas pandemii i wyższe kary" 

 AUTO ŚWIAT:

"Wnioskują o obniżenie dozwolonej prędkości w czasie pandemii"

Portal Prawo drogowe:

"Wojciech Pasieczny. Zmniejszyć dozwolone prędkości?" 

 Wyborcza Kraków:

"Mniejszy ruch na ulicach, mniej ofiar? Niekoniecznie. Prędkość i brawura zbierają większe żniwo niż koronawirus"

Portal TransInfo.pl:

"Ograniczenie prędkości pomoże ... w walce z wirusem"

TVP Łódź:

"Eksperci chcą zmniejszenia limitów prędkości na drogach. To odciąży służbę zdrowia" 

Wirtualna Polska Portal autokult.pl

"120 km/h na autostradzie, 80 km/h poza miastem. Na czas pandemii potrzebujemy czegoś mocniejszego" 

Rzeczpospolita

"Koronawirus: kierowcy mają jeździć wolniej. Eksperci apelują o tymczasowe ograniczenia prędkości"

Tweety:

Mirosław Bajor

Krzysztof Woźniak

Konferencje Specjalistyczne

Marek Józefiak

TREŚĆ WNIOSKU EKSPERTÓW KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH PRZESŁANEGO DO MINISTRA ZDROWIA

Portal TransInfo.pl:

"Naukowcy o ograniczonej pojemności autobusów: Do zmiany"

Radio Gdańsk:

"Trzeba zmienić sposób liczenia dopuszczalnej liczby pasażerów w komunikacji miejskiej? "Dochodzi do absurdalnych sytuacji" 

Portal trójmiasto.pl

"Chcą zmiany w liczeniu pasażerów komunikacji miejskiej" 

Relacja Ministerstwa Infrastruktury z VII KRAKOWSKICH DNI BRD 2020

Radio Kraków:

Debata "Najważniejsze problemy BRD w Polsce"

„Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby

Radiostrada - dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego; Maciej Michałowski, dyrektor Biura Ministra Infrastruktory

Wypowiedzi Eweliny Nawary, Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne i dr. inż. Alvina Gajadhura, Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Fotorelacja

Telewizja Małopolska:

VII KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020

"O bezpieczeństwie na małopolskiech drogach"

Portal Prawo Drogowe:

Relacja z VII KRAKOWSKICH DNI BRD 2020

"Niezbędna jest weryfikacja przejść dla pieszych" – apeluje prof. Stanisław Gaca

Marek Dworak. Napiszmy jeszcze jedno krótkie zdanie.

Portal Polskiego Kongresu Drogowego Via Expert:

Relacja

Wywiad z Eweliną Nawarą, Dyrektor Media-Pro Polskie Media ProfesjonalneEweliną Nawarą, Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne

Portal Transport Publiczny:

"Piesi bez pierwszeństwa przed tramwajem?"Piesi bez pierwszeństwa przed tramwajem?"

Relacja Portalu Drogowego Edroga.pl

Kontakt

Zgłoszenia udziału, kontakt dla Partnerów:

Marlena Gałecka
Specjalista ds. eventów
e-mail: m.galecka@media-prof.pl
tel. kom 725 870 101

Zgłoszenia referatów i wystąpień:

Mirosław Bajor
Dyrektor Programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes
e-mail: m.bajor@media-prof.pl
tel. kom. 501 434 799

Ewelina Nawara
Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
e-mail: e.nawara@media-prof.pl
tel. kom. 509 548 713

Dział administracji:

Grażyna Gutowska
e-mail: g.gutowska@media-prof.pl
tel. 32 761 60 60
 
Karolina Gutowska- Koza
Dyrektor Biura Promocji i Reklamy
e-mail: k.gutowska@media-prof.pl
tel. kom 535 505 660