dr Wojciech Lieder

dr Wojciech Lieder

Wojciech Lieder - założyciel, fundator i prezes Fundacji Instytut Nordycki. Od lat zgłębiający wszystko, co nordyckie. Umiejętności i wiedzę zdobywał nie tylko na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie w Malmö, Uniwersytecie w Sztokholmie, Uniwersytecie Południowej Danii w Odense, ale również w State Street Bank, PwC i Amazon. Dokładny i skrupulatny badacz/analityk. Doktor nauk społecznych.

 

Podczas KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023 (1-3 marca) dr Wojciech Lieder wygłosi referat pod tytułem „Wizja Zero jako fundament szwedzkiej polityki bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

Szwedzką politykę bezpieczeństwa można określić dwoma słowami: Wizja Zero. Dzisiejszy jej kształt jest odzwierciedleniem wdrażanego od 1997 roku konceptu, który stanowi sposób na zmianę wyobrażeń zbiorowych odnośnie do podejścia do polityki transportowej. Jej główne pryncypia - dążenie do redukcji liczby ofiar śmiertelnych i ofiar poważnych obrażeń w ruchu drogowym oraz przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w ruchu drogowym (spoczywającej dotychczas głównie na użytkownikach dróg) również na polityków, architektów, planistów, konstruktorów i innych uczestników/użytkowników dróg - przyczyniły się do znacznego spadku liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Uniwersalność i duże spektrum adaptacyjne założeń Wizji Zero spowodowało rozprzestrzenienie konceptu również w innych, niejednokrotnie bardzo odległych kulturowo krajów. Skuteczność pochodzących ze Szwecji założeń nie skutkuje jednak stałym spadkiem liczby ofiar, więc niejednokrotnie planiści muszą stawiać czoła coraz to nowszym wyzwaniom.