Zakończył się KONGRES NAWIERZCHNI 2023

Zakończył się KONGRES NAWIERZCHNI 2023

Serdecznie dziękujemy za udział w KONGRESIE NAWIERZCHNI 2023 (22-24 listopada) zorganizowanym z okazji X jubileuszowych KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI. Podczas sesji inauguracyjnej mieliśmy okazję podziękować osobom, instytucjom i firmom budującym z nami to wydarzenie od 2013 roku. Pięknie dziękujemy Państwu również za wszystkie miłe słowa i gesty uznania, wypowiedziane i przesłane gratulacje – to wielka motywacja do dalszej pracy.

W ramach Kongresu odbyły się dwie debaty: „Wpływ pozacenowych kryteriów na jakość robót budowlanych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych” oraz „Odpady w drogownictwie”, szczególnie w zakresie aspektów prawnych tego zagadnienia. Przeprowadziliśmy siedem sesji referatowych w zwyczajowej formule cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, z dyskusją  po każdym wystąpieniu. Tematy sesji: „Gospodarka. Wyzwania inwestorów, projektantów, wykonawców robót i inżynierów nadzoru”; „Przepisy i dokumenty techniczne. Ekonomika nawierzchni drogowych”; „Nawierzchnie betonowe”; „Rozwiązania prośrodowiskowe w budowie nawierzchni”; „Innowacyjne technologie nawierzchniowe”; „Nawierzchnie asfaltowe”; „Obciążenia nawierzchni. Technika przetwarzania obrazów”.

XI KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2024 odbędą się w terminie 21-22 listopada. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Trwają podsumowania merytoryczne obrad.

Opublikowaliśmy reportaż fotograficzny z Kongresu:  https://media-prof.pl/Galeria_KONGRES_NAWIERZCHNI_2023_(22-24_listopada),g,2537.html 

Zapraszamy również do zapoznania się z wygłoszonymi prezentacjami: https://media-prof.pl/kongres-nawierzchni_2023.html#wygloszone-referaty_kn23 

Zapis obu debat Kongresu dostępny jest na stronie internetowej Radia Kraków: https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/krakow/w-krakowie-odbywa-sie-10-kongres-nawierzchni