KONGRES NAWIERZCHNI 2023

KONGRES NAWIERZCHNI 2023

O konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w KONGRESIE NAWIERZCHNI 2023, który odbędzie się w Krakowie w dniach 22-24 listopada z okazji X jubileuszowych KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI.

Organizowana od 2013 roku (licząc od Forum ASFALTY) w ścisłej współpracy merytorycznej z najbardziej znaczącymi ośrodkami naukowymi i organizacjami branżowymi konferencja, osiągnęła poprzez kolejne edycje rangę jednego z najważniejszych wydarzeń podejmujących tematykę nawierzchni drogowych w Polsce i jest jednym spotkaniem w całości poświęconym różnym typom nawierzchni.

Podczas dotychczasowych konferencji z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Jubileuszowa edycja to sesje referatowe, debaty: "Jakość robót jako najważniejsze pozacenowe kryterium wyboru ofert” oraz „Odpady w drogownictwie”, tematyczna wystawa oraz audycje radiowe inspirowane tematyką wydarzenia.

Planowane są sesje tematyczne związane z sytuacją gospodarczą w obszarze nawierzchni, rynkiem asfaltu, cementu i kruszyw, dokumentami technicznymi, warunkami kontraktowymi oraz problematyką kosztów życia cyklu nawierzchni.

Tradycyjnie zaplanowane są sesje poświęcone technologiom nawierzchniowym w fazie badań oraz wdrożeń na budowach, w tym rozwój technologii opartych na asfaltach wysokomodyfikowanych i wykorzystujących destrukt. Planujemy również omówić problematykę wskazywania przez zamawiającego wyboru konkretnej technologii wykonania lub pozostawienie tego wyboru wykonawcy.

Podczas minionych spotkań specjalistów w Krakowie przedstawiane były najbardziej aktualne zagadnienia, w panelach, debatach i podczas dyskusji po referatach wypracowywane były rozwiązania i wnioski, które wspierają ekspertów w codziennej pracy i mają realną szansę wpłynąć na rynek.

Ewelina Nawara

dyrektor naczelna

Warunki uczestnictwa

1.       Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Konferencja odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 2 250 zł + VAT (2 767,50 zł brutto).

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KONGRES NAWIERZCHNI 2023” i nazwiskami uczestników.

5.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do faktury.

6.       W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu in...

1.       Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Konferencja odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 2 250 zł + VAT (2 767,50 zł brutto).

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KONGRES NAWIERZCHNI 2023” i nazwiskami uczestników.

5.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do faktury.

6.       W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzania cudzych danych, osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do dokonania rejestracji oraz złożenia oświadczeń wymaganych w formularzu, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem.

7.       Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji oraz w związku z uczestnictwem w Konferencji będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, która stanowi integralną cześć niniejszych Warunków uczestnictwa. 

8.       Opłata za udział w Konferencji obejmuje:
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- wyżywienie,
- udział w bankiecie KONGRESU NAWIERZCHNI 2023,
- bezpłatny parking przed hotelem,
- materiały konferencyjne oraz materiały merytoryczne przesyłane w formie elektronicznej przed i po wydarzeniu.

9.       Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

10.       Ilość miejsc jest ograniczona. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpłat. 

11. Zgłoszenia udziału można dokonać do 15 listopada, po tym terminie dokonanie zgłoszenia jest możliwe na podstawie indywidualnego ustalenia warunków z organizatorem. Warunkiem dodania uczestnika na listę jest zaksięgowanie płatności przed rozpoczęciem wydarzenia.

12.    Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu i możliwości weryfikacji uprawnień Uczestników, Organizator identyfikuje ich np. za pomocą indywidualnych kont w serwisie rejestracji on-line lub imiennych identyfikatorów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu lub usług związanych z Konferencją np. w formie żądania okazania identyfikatora.

13.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany formuły lub zmiany terminu wydarzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację wydarzenia w tradycyjnej formule lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników.

14.    Przebieg Konferencji będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video. Uczestnictwo w Konferencji jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów wydarzenia. Zgodnie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ewelinę Nawarę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NAWARA EWELINA MEDIA-PRO POLSKIE MEDIA PROFESJONALNE danych osobowych w postaci wizerunku celem opublikowania materiałów podsumowujących i promujących Konferencję.

15.    Dokonanie zgłoszenia na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa.

WARUNKI REZYGNACJI:

1.       Rezygnację z Konferencji oraz chęć zamiany uczestnika należy zgłosić Organizatorowi pisemnie na adres e-mailowy: konferencje@media-prof.pl.

2.       Zamiana uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszenia. 

3.       Zamiana uczestnika z tej samej firmy, nie wymagająca zmiany faktury, jest zawsze bezpłatna.

4.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 20 października Uczestnik ponosi 10% kosztów udziału.

5.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 3 listopada Uczestnik ponosi 20% kosztów udziału.

6.       W przypadku rezygnacji po 3 listopada Organizator nie będzie zwracał żadnych kosztów. 

NOCLEGI

Opłata za udział w Forum nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

Organizatorzy zarezerwowali miejsca w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** na noc 22/23 oraz  23/24 listopada 2023 r. Na hasło „KONGRES NAWIERZCHNI” otrzymają Państwo preferencyjną cenę pokoju: 269 zł za pokój 1-osobowy lub 299 za pokój 2-osobowy za dobę ze śniadaniem w formie bufetu oraz bezpłatny wstęp na basen i saunę.

Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL 2 **** znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Preferencyjne ceny dotyczą również rezerwacji na noce 21/22 oraz 24/25 listopada 2023 r.

Prosimy o dokonanie rezerwacji i płatności we własnym zakresie.
Kontakt do recepcji hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL ****:
tel. (12) 37-63-700 lub e-mail: recepcja@premierkrakowhotel.pl, http://www.premierkrakowhotel.pl/

 

Program ramowy

22 listopada 2023 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.30 Oficjalne otwarcie KONGRESU NAWIERZCHNI 2023.

Wystąpienia zaproszonych gości.

11.30 – 13.00 Sesja I. Debata KONGRESU NAWIERZCHNI 2023 „Wpływ pozacenowych kryteriów oceny ofert na jakość robót budowlanych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych”.

Referat wprowadzający [10’] oraz moderowanie debaty

Żaneta Urbaniak, adwokat; kancelaria prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzag

Paneliści:

Adam Czerwiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu; prodziekan ds. współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; 

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa; potwierdzona

Piotr Skura, wiceprezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów, adwokat, prokurent współce ZBM S.A., 

Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa;

Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach;

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; – niepotwierdzony 

13:00 – 14.30 Obiad

14.30 – 16.10 Sesja II. . Gospodarka. Wyzwania inwestorów, projektantów, wykonawców robót i inżynierów nadzoru.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor.

1.      „Wyzwania inwestora związane z realizacją budowy i utrzymania dróg krajowych” [15’] -  niepotwierdzony

2.      „Wyzwania inwestora związane z realizacją budowy i utrzymania dróg samorządowych” [15’]

Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach;

3.      „Wyzwania związane z projektowaniem i nadzorem nad realizacją budowy dróg publicznych” [15’]

Piotr Skura, wiceprezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów, adwokat, prokurent współce ZBM S.A.;

4.      „Wyzwania związane z realizacją robót na drogach publicznych” [15’]

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. 

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

Równolegle:

15.00 – 15.30 „Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby, audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes

16.10 – 16.40 Przerwa kawowa

16:40 – 18.20 Sesja III.

Przewodniczący sesji:

1.      „”. [15’]

2.      „”. [15’]

3.      „”. [15’]

4.      „”. [15’]

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

18.30 – 20.00 Kolacja.

23 listopada 2023 (czwartek)

8.00 – 9:30 Serwis kawowy

9.30 – 11.10 Sesja IV. 

1.      „”. [15’]

2.      „”. [15’]

3.      „”. [15’]

4.      „”. [15’]

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

11.10 – 11.40 Przerwa kawowa

11.40 – 13.20 Sesja V.

1.      „”. [15’]

2.      „”. [15’]

3.      „”. [15’]

4.      „”. [15’]

Po każdym z wystąpień przewidziano [15’] na pytania do Prelegentów.

13:20 – 14.50 Obiad

14.50 – 16.20 Sesja VI. Debata KONGRESU NAWIERZCHNI 2023 „Odpady w drogownictwie”.

Równolegle:

15.00 – 15.30 „Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby, audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes

16.20 – 16.50 Przerwa kawowa 

16.50 – 18.30 Sesja VII. 

1.      „”. [15’]

2.      „”. [15’]

3.      „”. [15’]

4.      „”. [15’]

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

18.30 – 20.00 Serwis kawowy.

20.00 – 01.00 Bankiet KONGRESU NAWIERZCHNI 2023.

24 listopada 2023 (piątek)

8.00 – 9:30 Serwis kawowy

9.30 – 11.35 Sesja VIII.

1.      „.”. [15’]

2.      „.”. [15’]

3.      „”. [15’]

4.      „”. [15’]

5.      „”. [15’]

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

11.35 – 12.05 Przerwa kawowa

12.05 – 14.10 Sesja IX.

1.      „.”. [15’]

2.      „.”. [15’]

3.      „”. [15’]

4.      „”. [15’]

5.      „”. [15’]

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

14.10 – 14.20 Podsumowanie X KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2023, ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE

Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.; wiceprzewodniczący Komitetu Technicznego Drogownictwa ds. Wzorców i Standardów Drogowych; przewodniczący Rad Programowych Forum ASFALTY 2013 oraz I-X KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014-2023;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERNCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

14.20 Obiad

Równolegle i po obradach:

14.00 – 16.00 „Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby, audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes

14.20 – 16.30 Serwis kawowy

Potwierdzone referaty

1.      „Jakość robót jako najważniejsze pozacenowe kryterium wyboru ofert” [10’]  Żaneta Urbaniak, adwokat; kancelaria prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzag

2.      „WiS w praktyce”. [15’] dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.; wiceprzewodniczący Komitetu Technicznego Drogownictwa ds. Wzorców i Standardów Drogowych; 

3.      „Badania mma z granulatem asfaltowym”. [15’] dr inż. Piotr Zieliński, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

4.      „” [15’] Marek Szatkowski, Westrand Depollution.

5.      „Praktyczne wykorzystanie pomiarów nawierzchni”. [15’] dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

6.      „Nowe konstrukcje nawierzchni podatnych z zastosowaniem asfaltów wysokomodyfikowanych”. [15’] dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. IBDiM, kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów;

7.      „Zastosowanie przetwarzania obrazów do analizy materiałów i nawierzchni drogowych”. [15’] dr inż. Marek Klimczak, Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii, Politechnika Krakowska.

8.      „Obciążenia nawierzchni ”. [15’] dr hab. inż. Dawid Ryś, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

9.    „Ocena wpływu dodatku imidazoliny na właściwości postarzonego asfaltu drogowego 35/50” [15’] dr inż. Robert Jurczak, Katedra Dróg i Mostów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

10.    „”. [15’] Stowarzyszenie Producentów Cementu

11.    „”. [15’] Stowarzyszenie Producentów Cementu

12.    „”. [15’] Stowarzyszenie Producentów Cementu

13.    „” [15’] Piotr Heinrich, OAT Sp. z o.o.

* niektóre tytuły referatów są wersją roboczą, moga ulec zmianie.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Terminy

KONGRES NAWIERZCHNI 2023
Termin dokonania wpłaty Rabat Koszt udziału
do 1 września 10% 2 025 zł + VAT (2 490,75 zł brutto)
do 13 października 5% 2 137,50 zł + VAT (2 629,13 zł brutto)
po 13 października - 2 250 zł + VAT (2 767,50 zł brutto)

22 listopada godz. 11:00 - Uroczyste Otwarcie KONGRESU NAWIERZCHNI 2023

Rejestracja on-line

Dane do faktury
Dane odbiorcy

Dane do korespondencji

Zgłaszani uczestnicy
Płatność
Zgłaszam udział w konferencji: *

Poprzednie edycje

 

Galeria IX KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2022

Kontakt

Zgłoszenia udziału, kontakt dla Partnerów:

Marlena Gałecka
Specjalista ds. eventów
e-mail: m.galecka@media-prof.pl
tel. kom 725 870 101

Zgłoszenia referatów i wystąpień:

Mirosław Bajor
Dyrektor Programowy 
e-mail: m.bajor@media-prof.pl
tel. kom. 501 434 799

Ewelina Nawara
Dyrektor Naczelna
e-mail: e.nawara@media-prof.pl
tel. kom. 509 548 713

Dział administracji:

Grażyna Gutowska
e-mail: g.gutowska@media-prof.pl
tel. 32 761 60 60
 
Karolina Gutowska- Koza
Dyrektor Biura Promocji i Reklamy
e-mail: k.gutowska@media-prof.pl
tel. kom 535 505 660