Aktualności

"Innowacyjne technologie nawierzchniowe"

"Innowacyjne technologie nawierzchniowe" to jedna z czwartkowych sesji KONGRESU NAWIERZCHNI 2023 (Kraków, 22-24 listopada), w ramach której prof. Michał Sarnowski, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska wygłosi referat „Technologia nawierzchni samonaprawialnej SeHePa”.

17 listopada 2023
Debata "Odpady w drogownictwie"

Zapowiedź debaty "Odpady w drogownictwie", która odbędzie się w ramach KONGRESU NAWIERZCHNI 2023 (22-24 listopada).

16 listopada 2023
Debata
DEBATA "Wpływ pozacenowych kryteriów oceny ofert na jakość robót budowlanych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych"

Zapraszamy do wysłuchania zapowiedzi panelu „Wpływ pozacenowych kryteriów oceny ofert na jakość robót budowlanych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych” moderowanej przez Żanetę Urbaniak, adwokat kancelarii prawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

14 listopada 2023
DEBATA
„Zastosowanie przetwarzania obrazów do analizy materiałów i nawierzchni drogowych”

Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzeniem w tematykę referatu „Zastosowanie przetwarzania obrazów do analizy materiałów i nawierzchni drogowych”, który zostanie wygłoszony w ramach KONGRESU NAWIERZCH 2023 (22-24 listopada).

09 listopada 2023
„Zastosowanie przetwarzania obrazów do analizy materiałów i nawierzchni drogowych”
„Koszty środowiskowe – nowy kierunek rozwoju budownictwa drogowego”

Zapowiedź referatu „Koszty środowiskowe – nowy kierunek rozwoju budownictwa drogowego”, który zostanie wygłoszony podczas KONGRESU NAWIERZCHNI 2023 (22-24 listopada).

06 listopada 2023
„Koszty środowiskowe – nowy kierunek rozwoju budownictwa drogowego”