VII Krakowskie Dni Nawierzchni 2020

Podsumowanie

VII KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2020 online odbyły się w terminie 18-20 listopada 2020 r. Serdecznie dziękujemy za udział oraz wymianę poglądów i doświadczeń w trakcie dyskusji.

Zapraszamy do obejrzenia części ogólnodostępnej konferencji na Facebooku cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka praktyka biznes:

Oficjalne otwarcie VII KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2020,

Sesja inauguracyjna " Drogownictwo w czasie pandemii " z Panelem Ekspertów "Drogownictwo w czasie pandemii - teraźniejszość i przygotowania do kolejnych kryzysów".

Panel ekspertów – destrukt i odpady w budownictwie drogowym w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym – idea a praktyka.

 

Prezentacje

Referaty wygłoszone w trakcie VII KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2020:

1.„Drogownictwo w czasach pandemii”. 

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

2.„System Zarządzania Aktywami: planowanie i pomiar efektywności”. 

prof. dr hab. inż. Adam Zofka, sekretarz naukowy IBDiM;

Andrzej Maciejewski, GDDKiA Centrala.

3.„System Zarządzania Aktywami: osadzanie w procesach wewnętrznych i systemach organizacyjnych”. 

Andrzej Maciejewski, GDDKiA Centrala;

prof. dr hab. inż. Adam Zofka, sekretarz naukowy IBDiM.

4.„Ochrona przed hałasem drogowym na Drodze Krajowej DK94 – cicha nawierzchnia czy ekran akustyczny?”. 

dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska;

Joanna Gola-Szlachta, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, GDDKiA Oddział w Krakowie;

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL, kierownik Katedry Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska; prezes zarządu Ekkom Sp. z o.o.;

...
Referaty wygłoszone w trakcie VII KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2020:

1.„Drogownictwo w czasach pandemii”. 

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

2.„System Zarządzania Aktywami: planowanie i pomiar efektywności”. 

prof. dr hab. inż. Adam Zofka, sekretarz naukowy IBDiM;

Andrzej Maciejewski, GDDKiA Centrala.

3.„System Zarządzania Aktywami: osadzanie w procesach wewnętrznych i systemach organizacyjnych”. 

Andrzej Maciejewski, GDDKiA Centrala;

prof. dr hab. inż. Adam Zofka, sekretarz naukowy IBDiM.

4.„Ochrona przed hałasem drogowym na Drodze Krajowej DK94 – cicha nawierzchnia czy ekran akustyczny?”. 

dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska;

Joanna Gola-Szlachta, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, GDDKiA Oddział w Krakowie;

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL, kierownik Katedry Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska; prezes zarządu Ekkom Sp. z o.o.;

Maciej Hałucha, dyrektor ds. ochrony środowiska EKKOM Sp. z o. o.

5.„Wdrożenie mieszanki do warstw przeciwzmęczeniowych – SMA MA na obiektach mostowych”. 

Olivia Merska, Eurovia Polska S.A., Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

Bartosz Budziński, Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

6.„Renesans asfaltu lanego”. 

Marta Wójcik-Wiśniewska, specjalista, Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.

7.„Ocena odporności na odkształcenia trwałe asfaltu lanego na podstawie lepkości zerowego ścinania”. 

dr. inż. Lesław Bichajło,

mgr inż. Krzysztof Kołodziej,

Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska.

8.„Beton asfaltowy w technologii „na półciepło” z dodatkiem wapna hydratyzowanego”. 

dr inż. Mateusz M. Iwański, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

9.„Ocena konstrukcji nawierzchni z warstwami HiMA za pomocą metody VECD”. 

Przemysław Ostrowski, ekspert, Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.

10.„Wpływ spieniania wodą na właściwości lepiszczy asfaltowych na przykładzie asfaltu drogowego, modyfikowanego polimerami i wysokomodyfikowanego”. 

dr inż. Krzysztof Maciejewski, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

11.„Zastosowanie mikrofal przy wykonywaniu i naprawie nawierzchni asfaltowych”.  

dr inż. Maciej Maliszewski , kierownik Pracowni Technologii Nawierzchni Asfaltowych, Zakład Technologii Nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

12. „Wpływ warstwy pośredniej w postaci kompozytu na efektywność zabezpieczenia warstw asfaltowych przed powstawaniem spękań zmęczeniowych”. 

Michał Gołos, Tensar Polska Sp. z o. o.

13. „Nawierzchnie betonowe a środowisko”. 

prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura, Stowarzyszenie Producentów Cementu, kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

14.„Betonowe nawierzchnie drogowe w ocenie kierowców – wyniki badań opinii”. 

Zbigniew Pilch, szef Marketingu i Wydawnictw, Stowarzyszenie Producentów Cementu.

15.„Droga wojewódzka nr 423 w technologii betonowej”. 

Damian Dziuk, Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o. o., Grupa Górażdże.

16.„Program badawczy technologii betonu wałowanego na odcinku drogi nr DD52 oraz przykłady innych realizacji dróg betonowych samorządowych”. 

Michał Hebdaś, członek zarządu, Cemex Infrastruktura Sp. z o. o.

17.„Przegląd wymagań specyfikacji technicznych realizowanych projektów infrastrukturalnych”. 

Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o. o.

18.„Sztuka skutecznego wykonywania i utrzymywania dylatacji nawierzchni z betonu cementowego”. 

dr inż. Wiesław Dąbrowski, prezes zarządu, Instytut Dróg i Lotnisk Sp. z o. o.

19.„Nowatorskie podejście do inwentaryzacji na budowie na przykładzie doświadczeń z budowy Zachodniej Obwodnicy Gliwic”. 

Wojciech Smyła, Inżynier Budowy, Eurovia Polska S.A.,

dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska.

20.„Analiza trwałości zmęczeniowej nawierzchni S6 Goleniów - Koszalin”. 

dr inż. Robert Jurczak, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

21.„Destrukt asfaltowy dwa lata później 2018-2020”. 

Stanisław Styk, SBI Biuro Inżynierskie Stanisław Styk.

22.„Nośność recyklowanej podbudowy drogowej w aspekcie rodzaju spoiwa hydraulicznego”. 

dr inż. Przemysław Buczyński,

dr hab. inż. Grzegorz Mazurek, prof. PŚk.,

Jakub Krasowski,

Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

23.„RAS-owe betony asfaltowe”. 

dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

Pliki do pobrania