IX KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2022

IX KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2022

O konferencji

Za nami IX edycja KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022, która odbyła się w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI to jedna z największych konferencji dedykowana tej dziedzinie w Polsce i jedyna w całości dedykowana różnym typom nawierzchni drogowych. Każdego roku gromadzi decydentów i specjalistów reprezentujących wszystkie etapy procesu inwestycyjnego.

Podczas wydarzenia omówione zostały nie tylko sprawy techniczne, ale także sytuacja ekonomiczna branży drogowej i perspektywy jej zmian. Nie zabrakło miejsca na zaprezentowanie ciekawych rozwiązań technologicznych oraz innowacyjnych rozwiązań drogowych.

Tegoroczna edycja to 7 sesji tematycznych, 2 debaty: „Destrukt asfaltowy –rok doświadczeń z rozporządzeniem” oraz „ Wzorce i standardy drogowe”, 28 referatów, 26 Prelegentów, towarzysząca konferencji tematyczna wystawa złożona ze stoisk Partnerów wydarzenia oraz pokazy elektrycznej wiertnicy do nawierzchni Partnera Specjalnego konferencji firmy Viateco Sp. z o.o. Wydarzenie było na bieżąco na antenie Radia Kraków. Podczas audycji inspirowanych tematyką wydarzenia, redaktor Marcin Koczyba rozmawiał z organizatorami i gośćmi  konferencji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły tradycyjnie najbardziej aktywne i znaczące w branży stowarzyszenia, instytucje i ośrodki naukowe: Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Kongres Drogowy, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Politechnika Krakowska, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajowa Rada Zarządów Dróg Wojewódzkich, Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu, Rada Główna Instytutów Badawczych, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polski Związek Producentów Kruszyw. Patronat Medialny sprawowało Radio Kraków oraz portal Infrablog.

Partnerami Specjalnymi IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022 były firmy Eurovia POLSKA S.A., Viateco Sp. z o.o., Tensar Polska Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu. Partnerami wydarzenia była Pracownia Inżynierska Klotoida Sp. z o.o. Sp. k. z o.o., OAT Sp. z o.o. oraz Grupa PBI. Konferencję współtworzyła także firma TESTING.

Organizatorzy serdecznie dziękują za udział oraz gorącą polemikę, wymianę poglądów i doświadczeń w trakcie dyskusji. Relacja fotograficzna oraz prezentacje Autorów, którzy wyrazili stosowną zgodę, wkrótce ukażą się na stronie wydarzenia.

Z okazji jubileuszowych X KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI odbędzie się KONGRES NAWIERZCHNI 2023.

Zachęcamy do udziału w kolejnych wydarzeniach z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Zapraszamy również do śledzenia aktualnych informacji dotyczących organizowanych przez nas wydarzeń w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054565879024

https://www.linkedin.com/company/konferencje-specjalistyczne/

https://twitter.com/KonferencjeSpec 

Prezentacje

 

 

Pliki do pobrania

Program

IX KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2022 (23-25 listopada)
23 listopada 2022 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.30 Oficjalne otwarcie IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022.

Wystąpienia zaproszonych gości:

Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Marek Dworak, pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

Łukasz Szewczyk, naczelnik Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego,  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie;

Katarzyna Węgrzyn-Madeja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie;

Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura, Stowa...

IX KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2022 (23-25 listopada)
23 listopada 2022 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.30 Oficjalne otwarcie IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022.

Wystąpienia zaproszonych gości:

Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Marek Dworak, pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

Łukasz Szewczyk, naczelnik Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego,  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie;

Katarzyna Węgrzyn-Madeja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie;

Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura, Stowarzyszenie Producentów Cementu; prodziekan ds. współpracy Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska;

dr inż. Remigiusz Duszyński, Business Development Manager Tensar Polska Sp. z o. o.;

Dominik Jutkowiak, prezes zarządu, Viateco Sp. z o.o.;

Marcin Koczyba, szef redakcji motoryzacyjnej, Radio Kraków;

dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.; Przewodniczący Rady Programowej Forum ASFALTY 2013 oraz Rad Programowych I-IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014-2022;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

11.30 – 13.30 Sesja I. Gospodarka.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor.

1. „Studia stacjonarne w języku ukraińskim na kierunkach budownictwo i transport”. [10’]

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

Po wystąpieniu [5’] na pytania do Prelegenta.

2. „Aktualne wyzwania drogownictwa”. [20’]

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

3. „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w praktyce zarządcy dróg
powiatowych”. [15’]

Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
4. „Rynek kruszyw w Polsce”. [15’]

dr inż. Łukasz Machniak, dyrektor Biura Zarządu, Polski Związek Producentów Kruszyw; Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

5. „Przemysł cementowy – wyzwania i zagrożenia”. [15’]

prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura, Stowarzyszenie Producentów Cementu; prodziekan ds. współpracy Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

13.30 Wspólna fotografia Uczestników w hotelowym lobby.

13.35 – 15.00 Obiad.

15.00 – 16.30 Sesja II. Debata IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022 „Destrukt asfaltowy – rok doświadczeń z rozporządzeniem”.

Wprowadzenie:
Zastosowanie destruktu ze starych nawierzchni asfaltowych do budowy nowych nawierzchni jest tematem co najmniej gorącym od dłuższego czasu. Po latach udało się uzyskać wydanie Rozporządzenia Ministra Klimatu o utracie przez destrukt statusu odpadu. Przyjęte przez branżę z entuzjazmem, po jakimś czasie okazało się nie do końca spełniać oczekiwania. Czy wszystkie zapisy w Rozporządzeniu są jasne i sensowne, czy też znajdziemy tam różne pułapki? Co należałoby zmienić w Rozporządzeniu, żeby otworzyć rynek na stosowanie destruktu?

Moderator:
dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska.

Paneliści:
dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.; wiceprzewodniczący Komitetu Technicznego Drogownictwa ds. Wzorców i Standardów Drogowych;

Jarosław Kasprzyk, z-ca dyrektora ds. utrzymania, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;

dr hab. inż. Jan Król, prof. PW, prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska;

Bartosz Wojczakowski, prezes zarządu, Innowo Sp. z o. o.;

Paweł Zagrodnik, z-ca dyrektora laboratorium, Colas Sp. z o. o.

Równolegle:
15.00 – 15.30 „Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby, audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem. Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa.

17.00 – 18.05 Sesja III. Destrukt asfaltowy.

Przewodniczący sesji: dr inż. Krzysztof Błażejowski; dr hab. inż. Jan Król, prof. PW.

1. „Recykling głęboki na zimno – asfalt spieniony z perspektywy 15 lat polskich doświadczeń”. [15’]

prof. dr hab. inż. Marek Iwański, prorektor ds. Badań i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi; kierownik Katedry Inżynierii Komunikacyjnej, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

2. „Technologia wykorzystania destruktu asfaltowego bez ograniczeń”. [15’]

dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska.

3. „Destrukt asfaltowy – możliwości wykorzystania w oparciu o aktualne przepisy”. [15’]
Bartosz Wojczakowski, Innowo.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

18.15 – 20.00 Uroczysta kolacja.

24 listopada 2022 (czwartek)

8.00 – 9:00 Serwis kawowy.

9.00 – 10.15 Sesja IV. Recykling.

Przewodniczący sesji: Bartosz Wojczakowski; dr inż. Piotr Zieliński.

1.      „Materiały z recyklingu używane w mieszankach mineralno-asfaltowych”. [15’]

Stanisław Styk, SBI Biuro Inżynierskie Stanisław Styk.

2.      „Wpływ dodatku hydrofobowego na parametry mieszanki recyklingu głębokiego z cementem”. [15’]

dr inż. Marcin Stienss, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

3.      „Nowe badania mma z granulatem asfaltowym”. [15’]

dr inż. Piotr Zieliński, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

10.15 – 10.45 Przerwa kawowa.

10.45 – 12.50 Sesja V. Wzorce i Standardy drogowe.

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca; Zbigniew Tabor.

1.      „Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie”. [15’]

Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Warunków Technicznych, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury.

2.      „System Wzorców i Standardów (WiS) – wnioski po wejściu Rozporządzenia w życie”. [15’]

dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o.o.; wiceprzewodniczący Komitetu Technicznego Drogownictwa ds. Wzorców i Standardów Drogowych.

3.      „Cechy powierzchniowe nawierzchni w ujęciu aktualnych przepisów i wymagań”. [15’]

dr inż. Marta Wasilewska, Zakład Inżynierii Drogowej, Politechnika Białostocka.

4.      „Nowe wytyczne WRD-83, co nas czeka w zakresie diagnostyki i utrzymania nawierzchni?”. [15’]

Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

5.      „Strategia proaktywna w procesie użytkowania sieci drogowej wg nowego Rozporządzenia MI”. [15’] 

prof. dr hab. inż. Adam Zofka, przewodniczący Komitetu Technicznego Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa przy Ministerstwie Infrastruktury.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

12:50 – 14.15 Obiad.

14.15 – 16.00 Sesja VI. Debata IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022 „Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dotyczące nawierzchni drogowych - Warunki Techniczne oraz Wzorce i Standardy Drogowe”.

Wprowadzenie:

Rozpoczęła się prawdziwa rewolucja w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących drogownictwa. Weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla dróg wraz z uzupełniającymi je dokumentami Wytycznych Rekomendowanych (WR) przez Ministra Infrastruktury. Jest to nowa koncepcja, w której Rozporządzenie jest bardziej ogólne i nie zawiera wielu dotychczasowych szczegółów. Te mają się znaleźć w WR jako wiedza techniczna, do dobrowolnego stosowania. Całość przesuwa na projektanta bardzo dużą odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania oraz możliwość stosowania innych rozwiązań niż podane w WR. Czy to się sprawdzi? Jakie będą efekty?

Moderator: 

dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o.o.;

wiceprzewodniczący Komitetu Technicznego Drogownictwa ds. Wzorców i Standardów Drogowych;

przewodniczący Rad Programowych Forum ASFALTY 2013 oraz I-IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014-2022.

Paneliści:

Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, koordynator zespołu opracowującego Wzorce i Standardy Drogowe; Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

Piotr Heinrich , prezes zarządu OAT Sp. z o. o.;

Piotr Kijowski, dyrektor Doradztwa Technicznego, Stowarzyszenie Producentów Cementu;

Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Warunków Technicznych, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury;

Rafał Pydych, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Opolu;

Zbigniew Tabor, przewodniczący Komitetu Technicznego Drogownictwa ds. Wzorców i Standardów Drogowych; przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego;

dr inż. Marta Wasilewska, Zakład Inżynierii Drogowej, Politechnika Białostocka.

Równolegle:

15.00 – 15.30 „Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby, audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa.

16.30 – 18.10 Sesja VII. Inne zagadnienia technologii.

Przewodniczący sesji :dr inż. Marta Wasilewska; prof. dr hab. inż. Adam Zofka.

1.      „Tensar InterAx – najnowsza generacja georusztów do stabilizacji kruszywa”. [25’]

dr inż. Remigiusz Duszyński, Business Development Manager Tensar Polska.

2.      „Realizacje dużych inwestycji z zastosowaniem asfaltów wysokomodyfikowanych”. [15’]

Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego; przewodniczący Komitetu Technicznego Drogownictwa ds. Wzorców i Standardów Drogowych.

Po wystąpieniu [10’] na pytania do Prelegenta.

3.      „Digitalizacja i czujniki pomiarowe we współczesnym budownictwie drogowym”. [20’]

Stefan Dräger, dyrektor handlowy, infraTest Prüftechnik GmbH;

Sebastian Stalmach, dyrektor handlowy, Viateco Sp. z o.o.

Po wystąpieniu [5’] na pytania do Prelegentów.

4.      „Kolorowe warstwy kompozytowe”. [15’]

Michał Rybołowicz, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Politechnika Białostocka.

Po wystąpieniu [5’] na pytania do Prelegenta. 

18.10 – 19.30 Serwis kawowy.

19.30 – 01.00 Bankiet IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022.

Prowadzenie: DJ Jacek Krąg.

25 listopada 2022 (piątek)

8.00 – 9:30 Serwis kawowy.

9.30 – 11.35 Sesja VIII. NAWIERZCHNIE BETONOWE.

Przewodniczący sesji: Piotr Heinrich; prof. dr hab. inż. Antoni Szydło.

1.      „Stan budowy nawierzchni betonowych w Polsce”. [15’]

Piotr Kijowski, dyrektor Doradztwa Technicznego, Stowarzyszenie Producentów Cementu.

2.      „Stan nawierzchni w Ukrainie i technologie napraw”. [15’]

dr hab. inż., prof. Miroslav Sanytsky, kierownik Katedry Produkcji Budowlanej, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”;

Ludmiła Kripka, Dyrektor Wykonawczy Ukraińskiego Stowarzyszenia Cementowego UKRCEMENT.

3.      „Nowe dokumenty techniczne GDDKiA: Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inżynierskich (sierpień 2022)”. [15’]

dr inż. Katarzyna Synowiec, Główny Specjalista ds. Projektów Badawczo-Rozwojowych Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o.

4.      „Uwarunkowania dla innowacyjnej nawierzchni betonowej bez dylatacji”. [15’]

dr hab. inż. Andrzej Więckowski, prof. AGH, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;

dr inż. Piotr Zieliński, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

5.      „10 lat doświadczeń w układaniu nawierzchni z betonu wałowanego w Polsce”. [15’]

Michał Hebdaś, Manager Biznesu Projektów infrastrukturalnych w Cemex Polska sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

11.35 – 12.05 Przerwa kawowa.

12.05 – 13.20 Sesja IX. Rozmaitości technologiczne.

Przewodniczący sesji: dr inż. Krzysztof Błażejowski; Stanisław Styk.

1.      „Innowacje technologiczne w drogownictwie”. [15’]

Piotr Heinrich , prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

2.      „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni na mostach i wiaduktach w ramach ‘Wytycznych określania nośności użytkowej mostów i wiaduktów”. [15’] 

prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.

3.      „Wpływ wapna hydratyzowanego na właściwości reologiczne mastyksów asfaltowych”. [15’]

dr inż. Cezary Szydłowski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

13.20 – 13.30 Podsumowanie IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022, ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE.

Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

dr inż. Krzysztof Błażejowski, przewodniczący Rad Programowych Forum ASFALTY 2013 oraz I-IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014-2022;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

13.30 Obiad.

Po obradach:

14.00 – 16.00 „Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji 

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

13.30 – 14.30 Serwis kawowy.

IX KRAKOWSKIM DNIOM NAWIERZCHNI 2022 towarzyszyć będzie tematyczna wystawa instytucji, organizacji i firm.

Pliki do pobrania

Galeria IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022

Kontakt

Zgłoszenia udziału, kontakt dla Partnerów:

Marlena Gałecka
Specjalista ds. eventów
e-mail: m.galecka@media-prof.pl
tel. kom 725 870 101

Zgłoszenia referatów i wystąpień:

Mirosław Bajor
Dyrektor Programowy 
e-mail: m.bajor@media-prof.pl
tel. kom. 501 434 799

Ewelina Nawara
Dyrektor Naczelna
e-mail: e.nawara@media-prof.pl
tel. kom. 509 548 713

Dział administracji:

Grażyna Gutowska
e-mail: g.gutowska@media-prof.pl
tel. 32 761 60 60
 
Karolina Gutowska- Koza
Dyrektor Biura Promocji i Reklamy
e-mail: k.gutowska@media-prof.pl
tel. kom 535 505 660