VI Krakowskie Dni Nawierzchni 2019

Podsumowanie

Serdecznie dziękujemy za udział w VI KRAKOWSKICH DNIACH NAWIERZCHNI 2019. Jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych tematyce nawierzchni drogowych w polskiej branży infrastruktury odbyło się w dniach 13-15 listopada. Było to XXXIV wydarzenie organizowane w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. 

W ramach wydarzenia odbyła się debata  "Aktualne problemy polskiej branży drogowej". 

Prezentacje

Referaty wygłoszone w trakcie VI KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2019:

1. „Aktualne problemy drogownictwa”.  mgr Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

2. „Projektowane zmiany w przepisach techniczno-budowlanych z uwzględnieniem nawierzchni drogowych”.
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

3. „Standardy techniczne dla nawierzchni drogowych obowiązujące w ZDW Katowice”.
mgr inż. Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, mgr inż. Małgorzata Drożdżyńska Dudzińska Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

4. „Nowa publikacja Orlen Asfalt Sp. z o.o.”.
dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor ds. rozwoju, Orlen Asfalt Sp. z o.o.

5. „Lumivia® - błyskotliwy pomysł na nawierzchnię drogową”.
dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. Rozwoju Produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska.

6. „Technologia szybkiego poziomowania i wzmacniania nawierzchni przy pomocy iniekcji geopolimerowych”.
mgr inż. Agnieszka Poteraj-Oleksiak, Geobear Sp. z o.o.

7. „Zabiegi remontowe nawierzchni a cykl życia”.
dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM, Sekretarz Naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

8. „Reaktywne, prewencyjne czy proaktywne utrzymanie betonowych nawierzchni drogowych i lotniskowych? Praktyczne przykłady”.
dr inż. Wiesław Dąbrowski, prezes zarządu Instytutu Dróg i Lotnisk Sp. z o.o.

9. „Innowacyjne technologie naprawy nawierzchni betonowych – przykład wdrożeń w Polsce”.
mgr inż. Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

10. „Asfalty wysokomodyfikowane HIMA – nowe doświadczenia”.
mgr inż. Przemysław Ostrowski, Orlen Asfalt Sp. z o.o.

11. „Doświadczenia ze stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych na drogach wojewódzkich województwa śląskiego”.
mgr inż. Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

12. „Modyfikacja mechanistyczno-empirycznej metody projektowania nawierzchni uwzględniająca wpływ georusztów heksagonalnych”. [15’] mgr inż. Piotr Mazurowski, dyrektor ds. technologii, Tensar Polska Sp. z o.o.

13. „Doświadczenia i wymagania techniczne w zakresie porowatych warstw ścieralnych na włoskich autostradach”.
dr hab. inż. Jan Król, prof. PW, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

14. „Projektowanie i właściwości mieszanek stabilizowanych emulsją asfaltową do podbudów drogowych”.
mgr inż. Katarzyna Konieczna, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

15. „Wzmocnienie siatkami warstw asfaltowych”.
dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM, Sekretarz Naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

16. „Nawierzchnie betonowe nie tylko na drogach o wysokiej jakości”.
mgr inż. Andrzej Litwinowicz, główny technolog, Budimex S.A.

17. „Aspekty środowiskowe i finansowe w wyborze nawierzchni drogowych”.
mgr inż. Piotr Kijowski, szef doradztwa technicznego, Stowarzyszenie Producentów Cementu.

18. „Ścieżki rowerowe w technologii RCC”.
mgr inż. Beata Toporska, dyrektor zarządzający;
mgr inż. Dariusz Jaworski, dyrektor techniczny, Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o.

19. „Beton – aktywny materiał w ochronie powietrza”.
mgr inż. Krzysztof Szerszeń, koordynator ds. badań i rozwoju produktów geotechnicznych, Grupa Górażdże.

20. „ITS jako prosty test do oceny odporności MMA na deformacje trwałe”.
dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

21. „Zastosowanie innowacyjnej technologii asfaltów spienionych wodą w drogownictwie”.
dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚk.;
dr inż. Mateusz M. Iwański;
mgr inż. Krzysztof Maciejewski;
mgr inż. Piotr Ramiączek, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska.

22. „Warm Mix Asphalt. Korzyści, technologia i zastosowanie”.
mgr inż. Dominik Nowak, product manager, Amago Sp. z o.o.

23. „Beton asfaltowy o wysokim module sztywności w nawierzchniach podatnych”.
dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni.

24. „Wpływ kompozycji mastyksu na właściwości asfaltu lanego”.
mgr inż. Krzysztof Kołodziej;
dr inż. Lesław Bichajło, Zakład Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska.

25. „Narzędzia i dane cyfrowe w zarządzaniu infrastrukturą drogową”.
mgr inż. Krzysztof Zakrocki, kierownik projektów, Smart Factor Sp. z o. o.

Pliki do pobrania

"Projektowane zmiany w przepisach techniczno-budowlanych z uwzględnieniem nawierzchni drogowych”. prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynieri 1.46M „Standardy techniczne dla nawierzchni drogowych obowiązujące w ZDW Katowice” mgr inż. Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich 955.31K „Lumivia® - błyskotliwy pomysł na nawierzchnię drogową” dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. Rozwoju Produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska 2.26M „Reaktywne, prewencyjne czy proaktywne utrzymanie betonowych nawierzchni drogowych i lotniskowych? Praktyczne przykłady” dr inż. Wiesław Dąbrowski, prezes zarządu Instytutu Dróg i Lotnisk Sp. z o.o. 3.77M „Innowacyjne technologie naprawy nawierzchni betonowych – przykład wdrożeń w Polsce” mgr inż. Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o. 2.51M „Projektowanie i właściwości mieszanek stabilizowanych emulsją asfaltową do podbudów drogowych” mgr inż. Katarzyna Konieczna, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska 1.39M „Doświadczenia ze stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych na drogach wojewódzkich województwa śląskiego” mgr inż. Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrekt 3.64M „Nawierzchnie betonowe nie tylko na drogach o wysokiej jakości” mgr inż. Andrzej Litwinowicz, główny technolog, Budimex S.A. 3.28M „Ścieżki rowerowe w technologii RCC” mgr inż. Beata Toporska, dyrektor zarządzający; mgr inż. Dariusz Jaworski, dyrektor techniczny, Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o. 6.05M „Aspekty środowiskowe i finansowe w wyborze nawierzchni drogowych” mgr inż. Piotr Kijowski, szef doradztwa technicznego, Stowarzyszenie Producentów Cementu 8.08M „ITS jako prosty test do oceny odporności MMA na deformacje trwałe” dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska 1.28M „Warm Mix Asphalt. Korzyści, technologia i zastosowanie” mgr inż. Dominik Nowak, product manager, Amago Sp. z o.o. 3.28M „Beton asfaltowy o wysokim module sztywności w nawierzchniach podatnych” dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni 3.47M „Beton – aktywny materiał w ochronie powietrza” mgr inż. Krzysztof Szerszeń, koordynator ds. badań i rozwoju produktów geotechnicznych, Grupa Górażdże 4.89M „Ścieżki rowerowe w technologii RCC” mgr inż. Beata Toporska, dyrektor zarządzający; mgr inż. Dariusz Jaworski, dyrektor techniczny, Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o. 6.05M