KONGRES MOBILNOŚCI 2023

KONGRES MOBILNOŚCI 2023

O konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w KONGRESIE MOBILNOŚCI 2023, który odbędzie się w Krakowie w dniach 4-6 października 2023 r.

Debata
„Obecna rola samochodu w obsłudze transportowej obszarów zurbanizowanych”
  Moderator

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Paneliści

prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

Tamás Dombi

Marek Dworak

 

Łukasz Franek

dr hab. Michał Wolański

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 

 

Debata
„BUSPASY 2023 - Funkcjonowanie pasów autobusowych w polskich miastach”
 
Moderator

dr inż. Marek Bauer

Paneliści

Krzysztof Dostatni

Łukasz Franek

      Małgorzata Gutowska

dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG

Katarzyna Strzegowska

 

         dr Rafał Świerczyński

Z wielką radością zapraszam Państwa do udziału w KONGRESIE MOBILNOŚCI 2023 organizowanym z okazji V KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W ...

Serdecznie zapraszamy do udziału w KONGRESIE MOBILNOŚCI 2023, który odbędzie się w Krakowie w dniach 4-6 października 2023 r.

Debata
„Obecna rola samochodu w obsłudze transportowej obszarów zurbanizowanych”
  Moderator

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Paneliści

prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

Tamás Dombi

Marek Dworak

 

Łukasz Franek

dr hab. Michał Wolański

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 

 

Debata
„BUSPASY 2023 - Funkcjonowanie pasów autobusowych w polskich miastach”
 
Moderator

dr inż. Marek Bauer

Paneliści

Krzysztof Dostatni

Łukasz Franek

      Małgorzata Gutowska

dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG

Katarzyna Strzegowska

 

         dr Rafał Świerczyński

Z wielką radością zapraszam Państwa do udziału w KONGRESIE MOBILNOŚCI 2023 organizowanym z okazji V KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2023. Kontynuując szczegółową tematykę SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ (VIII edycja Forum), INNOWACYJNEGO TRAMWAJU (V edycja) i BUSPASÓW (IV edycja) podejmiemy najbardziej aktualne zagadnienia związane z szeroko rozumianą mobilnością,  gromadzeniem danych i ideą inteligentnych miast. Podczas tej edycji po raz pierwszy w ramach I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego PARKOWANIE 2023 zostanie również podjęta tematyka problemów parkingowych w miastach.

Planowany na dni 4-6 października KONGRES MOBILNOŚCI 2023  to sesje referatowe z prelekcjami najwyższej klasy ekspertów, dyskusje na wypracowywanej od 2013 roku płaszczyźnie nauka-praktyka-biznes, debaty, tematyczna wystawa oraz audycje radiowe inspirowane tematyką wydarzenia. 

Kongres otworzy debata „Obecna rola samochodu w obsłudze transportowej obszarów zurbanizowanych” moderowana przez prof. dr. hab. inż. Andrzeja Szaratę, rektora Politechniki Krakowskiej. Podczas spotkania odbędzie się również debata „BUSPASY 2023 - Funkcjonowanie pasów autobusowych w polskich miastach”, której moderatorem będzie dr inż. Marek Bauer, prorektor Politechniki Krakowskiej.

Podczas minionych spotkań specjalistów w Krakowie wypracowywane były rozwiązania i wnioski, które nie tylko wspierają ekspertów w codziennej pracy, ale realnie wpłynęły na ostateczny kształt procedowanych dokumentów prawnych i rynek. O celach jakie stawiamy sobie przed zbliżającym się Kongresem i wyzwaniach merytorycznych piszą w swoich tekstach wprowadzających w tematykę poszczególnych wydarzeń przewodniczący Rad Programowych.

Do zobaczenia w październiku w Krakowie,

Ewelina Nawara

dyrektor naczelna

Tramwajowe innowacje w dobie kryzysu.

V Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2023.

Mój ulubiony autor Terry Pratchett napisał książkę „Ciekawe czasy”, gdzie powiedzenie „Obyś żył w ciekawych czasach” (nawiązanie do przemówienia Josepha Chamberlaina z 1898 roku) było uznawane za starożytne przekleństwo. Nigdy tak bardzo jak obecnie nie rozumiałem trafności tego spostrzeżenia.

Ostatnie dwa lata stanowiły prawdziwe wyzwanie dla transportu publicznego w miastach, w tym dla transportu tramwajowego jako jednego z ważniejszych komponentów tego systemu. W 2020 roku pojawiły się olbrzymie spadki liczby podróżnych, związane z ograniczeniami epidemiologicznymi, wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Ograniczenia w dopuszczalnej liczbie osób  w pojazdach, szczególnie uderzyły w szynowy transport miejski. Okazywało się, że w dobie silnych restrykcji, przewóz pasażerów w tramwajach staje się nieopłacalny, gdyż niektóre z pojazdów traciły nawet do 90% swojej nominalnej pojemności. W związku z tym, poszczególne zarządy decydowały się na wprowadzanie trudnych decyzji, związanych z ograniczaniem częstotliwości kursowania tramwajów i przenoszeniem ciężaru transportu zbiorowego na transport autobusowy. Dość szybko jednak zniesiono wcześniejsze obostrzenia i pasażerowie zaczęli ponownie wracać do podróżowania tramwajami. Kiedy już wydawało się, że sytuacja została opanowana i kryzys przewozowy został zażegnany, w początku 2022 roku Rosja rozpoczęła działania wojenne w Ukrainie. Nastąpił niespotykany dotychczas kryzys migracyjny w wyniku którego Ukraińcy masowo uciekali z objętego wojną kraju do Polski. W szczytowym momencie na terytorium Polski przebywało nawet 4 miliony uchodźców, obecnie ta liczba oscyluje w granicach 2 milionów, ale liczby te zmieniają się dynamicznie. Tak duży napływ nowych mieszkańców do miast (we Wrocławiu zgodnie z badaniami Unii Metropolii Polskich liczba Ukraińców wyniosła 28% mieszkańców) spowodował dodatkowy napływ pasażerów do transportu publicznego. Jednocześnie działania wojenne spowodowały pojawienie się kryzysu energetycznego i drastyczne podwyżki cen energii, paliw oraz części zamiennych. To wszystko spowodowało, że odbudowujący się po wcześniejszym kryzysie transport zbiorowy stanął przed kolejnym, prawdopodobnie jeszcze trudniejszym wyzwaniem. Podstawowe pytanie, jakie zadają sobie obecnie władze miast jest takie, jak przewieźć coraz większą rzeszę chętnych podróżnych, przy dramatycznie rosnących cenach przewozu?

Warunkiem wyjścia z obecnej kryzysowej sytuacji jest więc postawienie na rozwiązania innowacyjne, gdyż trudne czasy wymagają specjalnego podejścia do wszystkich aspektów funkcjonowania transportu. Niezbędne jest zaangażowanie się wszystkich stron, od zarządców przez przewoźników, środowiska naukowego, ale również polityków i mediów. Należy wypracować rozwiązania, które przyniosą zmniejszenie kosztów inwestycyjnych bez pogarszania jakości prowadzenia prac i skrócenia czasu życia infrastruktury czy taboru. Trzeba zastanowić się, jak bardziej ekonomicznie prowadzić ruch tramwajowy, tak aby przewóz osób odbywał się przy jak najmniejszym zużyciu energii, a jednocześnie był sprawny i szybki. Warto jest wdrażać nowatorskie rozwiązania w procesie utrzymania infrastruktury, tak aby koszty, które ponoszone są przez cały cykl życia inwestycji były zrównoważone i nie doprowadzały do pogarszania się jej stanu. Potrzebna jest długofalowa wizja rozwoju transportu tramwajowego, gdyż epidemie mijają, wojny się kończą, ale już dzisiaj powinniśmy przygotowywać się na kolejne wyzwania. Warto postawić sobie na koniec jeszcze jedno pytanie, co należy zrobić, aby pasażer który do wybudowanego i eksploatowanego w warunkach kryzysu tramwaju wsiadł z przyczyn ekonomicznych, zechciał w nim pozostać w warunkach powrotu do normalności?

O tym jak sprawić, aby transport tramwajowy wyszedł z obecnego kryzysu silniejszy niż wcześniej, jakie innowacje tramwajowe są niezbędne, aby w dalszym ciągu poprawiać jakość życia w miastach oraz o tym co udało się dotychczas wdrożyć, będziemy dyskutować podczas V Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2023, które odbędzie się w ramach KONGRESU MOBILNOŚCI 2023 (4-6 października). Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, zarówno jako prelegentów, słuchaczy czy dyskutantów. W czasie trwania seminarium podniesione zostaną między innymi tematy związane z:

•       bezpieczeństwem ruchu tramwajowego,

•       konstrukcją toru i rozjazdów,

•       efektywnością i ekonomiką transportu tramwajowego,

•       utrzymaniem infrastruktury tramwajowej,

•       rozwojem sieci tramwajowych w miastach,

•       integracją transportu tramwajowego w ramach miast i aglomeracji,

•       dostępnością transportu tramwajowego dla wszystkich grup użytkowników,

•       wyzwaniami wynikającymi z aktualnej sytuacji makroekonomicznej.

 

Do zobaczenia w październiku w Krakowie.

Dr inż. Jacek Szmagliński, przewodniczący Rady Programowej Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2023.

 

Zbliża się setna rocznica uruchomienia pierwszej sygnalizacji świetlnej w Polsce. Wydarzenie to miało miejsce w 1926 roku w Warszawie, na skrzyżowaniu alej Jerozolimskich oraz ul. Marszałkowskiej. Zauważenie sygnalizatorów na zdjęciach z tamtego okresu wymaga dokładnego przyjrzenia się.

Obecnie trudno sobie wyobrazić większe miasto funkcjonujące bez sygnalizacji świetlnych a sygnalizatory są bardzo dobrze widoczne i nie sposób ich nie zauważyć. Sygnalizacje na trwałe wpisały się w miejski krajobraz. Funkcjonowanie sygnalizacji świetlnych w okresie ich uruchamiania, podobnie jak obecnie nie zawsze było idealne. Na wlotach tego skrzyżowania pojawiały się zatory , zarówno pojazdów ogumionych, jak i szynowych. Czasem sygnalizację świetlną musiała zastąpić policja.

Przez wiele lat sygnalizacja świetlna bardzo się rozwinęła. Projekty są coraz bardziej skomplikowane, a urządzenia i instalacje bliskie niezawodności. Obecnie, pomimo częstego stosowania innych rozwiązań związanych z uspokojeniem ruchu, liczba sygnalizacji świetlnych cały czas się zwiększa. Ich liczba w Warszawie przekroczyła w ubiegłym roku 900. Sygnalizacja świetlna jest nadal często jedynym racjonalnym rozwiązaniem problemów inżynierii ruchu drogowego w konkretnym miejscu. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest osiągnięcie wysokich prędkości pojazdów transportu publicznego, a także zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach o skomplikowanej geometrii.

Stulecie sygnalizacji świetlnej w Polsce będzie wiązać się z bardzo istotną zmianą. Do 2026 roku powinny zostać wydane nowe przepisy określające warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych. Część zapisów zostanie przeniesiona do Wzorców i Standardów, jak to ma obecnie miejsce w przypadku przepisów techniczno-budowlanych. Dyskusja na temat korzyści i zagrożeń wynikających z tego rozwiązania rozpoczęła się już podczas Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2022. Temat jest tak ważny, że z pewnością będzie poruszany w referatach i dyskusjach. jesienią 2023.

Sygnalizacje świetlne często powstają jako wynik analiz lub audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istnieje pilna potrzeba oceny funkcjonowania różnych rozwiązań sygnalizacji świetlnej i ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu. Takie prace są obecnie prowadzone i ich efekty pozwalają na zwrócenie jeszcze większej uwagi na możliwość poprawy bezpieczeństwa za pomocą sposobu funkcjonowania sygnalizacji świetlnej. Systemy nawigacji dla kierowców znacznie zmniejszyły znaczenie oznakowania kierunku i miejscowości jak również Miejskich Systemów Informacji. Podczas jazdy otrzymujemy dokładną informację odnośnie do wyboru drogi do dalszej jazdy. Systemy te jednak nie są niezawodne. Ich mankamentem jest także brak wpływów organizatorów ruchu drogowego na ich wskazania, co powoduje kierowanie pojazdów na drogi, dla których przeznaczono inną funkcję. Wskazania systemów nawigacji mają również negatywny wpływ na zachowania kierowców na skrzyżowaniach sterowanych. Wyniki badań w tym zakresie również można będzie poznać podczas jesiennej konferencji. Wpływ na sygnalizacje świetlne ma również wprowadzanie stref ruchu uspokojonego. Projekty związane z podziałem miasta na strefy ograniczonej prędkości są prowadzone w większości dużych miast. Zapraszamy do dyskusji na temat roli sygnalizacji świetlnej w obszarze lub otoczeniu stref ograniczonej prędkości.

Serdecznie, już po raz ósmy, zapraszamy w październiku do Krakowa. Doświadczeniami i przemyśleniami będą się wymieniać zarówno projektanci, zarządcy dróg i organizatorzy ruchu drogowego, a także osoby prowadzące badania naukowe. Poza opisanymi wyżej problemami z pewnością nie zabraknie dyskusji na temat innych, ważnych problemów inżynierii ruchu drogowego. Z pewnością poruszona będzie tematyka priorytetów dla transportu publicznego, jak również inne zagadnienia prezentowane podczas wcześniejszych siedmiu edycji konferencji. Mamy nadzieję, że udział w konferencji każdemu przyniesie korzyści i pomoże w codziennej pracy. Zapraszamy również do zgłaszania chęci wystąpienia z referatem do Dyrektora Programowego lub Przewodniczącego Rady Programowej Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2023.

Warunki uczestnictwa

1.       Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Konferencja odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 2 200 zł + VAT (2 706 zł brutto).

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KONGRES MOBILNOŚCI 2023” i nazwiskami uczestników.

5.       Istnieje możliwość udziału częściowego w wydarzeniu.  
Koszt udziału w jednym dniu konferencji wynosi 1 000 zł + VAT (1 230 zł brutto).
Koszt udziału w dwóch dniach konferencji wynosi 1 700 zł + VAT (2 091 zł brutto).

6.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. ...

1.       Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Konferencja odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 2 200 zł + VAT (2 706 zł brutto).

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KONGRES MOBILNOŚCI 2023” i nazwiskami uczestników.

5.       Istnieje możliwość udziału częściowego w wydarzeniu.  
Koszt udziału w jednym dniu konferencji wynosi 1 000 zł + VAT (1 230 zł brutto).
Koszt udziału w dwóch dniach konferencji wynosi 1 700 zł + VAT (2 091 zł brutto).

6.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do faktury.

7.       W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzania cudzych danych, osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do dokonania rejestracji oraz złożenia oświadczeń wymaganych w formularzu, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem.

8.       Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji oraz w związku z uczestnictwem w Konferencji będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, która stanowi integralną cześć niniejszych Warunków uczestnictwa. 

9.       Opłata za udział w Konferencji obejmuje:
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- wyżywienie,
- udział w bankiecie KONGRESU MOBILNOŚCI 2023,
- bezpłatny parking przed hotelem,
- materiały konferencyjne oraz materiały merytoryczne przesyłane w formie elektronicznej przed i po wydarzeniu.

10.    Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

11. Zgłoszenia udziału można dokonać do 27 września, po tym terminie dokonanie zgłoszenia jest możliwe na podstawie indywidualnego ustalenia warunków z organizatorem. Warunkiem dodania uczestnika na listę jest zaksięgowanie płatności przed rozpoczęciem wydarzenia.

12.    Ilość miejsc jest ograniczona. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpłat. 

13.    Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu i możliwości weryfikacji uprawnień Uczestników, Organizator identyfikuje ich np. za pomocą indywidualnych kont w serwisie rejestracji on-line lub imiennych identyfikatorów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu lub usług związanych z Konferencją np. w formie żądania okazania identyfikatora.

14.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany formuły lub zmiany terminu wydarzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację wydarzenia w tradycyjnej formule lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników.

15.    Przebieg Konferencji będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video. Uczestnictwo w Konferencji jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów wydarzenia. Zgodnie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ewelinę Nawarę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NAWARA EWELINA MEDIA-PRO POLSKIE MEDIA PROFESJONALNE danych osobowych w postaci wizerunku celem opublikowania materiałów podsumowujących i promujących Konferencję.

16.    Dokonanie zgłoszenia na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa.

WARUNKI REZYGNACJI:

1.       Rezygnację z Konferencji oraz chęć zamiany uczestnika należy zgłosić Organizatorowi pisemnie na adres e-mailowy: konferencje@media-prof.pl.

2.       Zamiana uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszenia. 

3.       Zamiana uczestnika z tej samej firmy, nie wymagająca zmiany faktury, jest zawsze bezpłatna.

4.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 25 sierpnia Uczestnik ponosi 10% kosztów udziału.

5.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 15 września Uczestnik ponosi 20% kosztów udziału.

6.       W przypadku rezygnacji po 15 września Organizator nie będzie zwracał żadnych kosztów. 

NOCLEGI

Opłata za udział w Forum nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

Organizatorzy zarezerwowali miejsca w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** na noce 4/5 oraz 5/6 października 2023 r. Na hasło „KONGRES MOBILNOŚCI” otrzymają Państwo preferencyjną cenę pokoju: 269 zł za pokój 1-osobowy lub 299 za pokój 2-osobowy za dobę ze śniadaniem w formie bufetu oraz bezpłatny wstęp na basen i saunę.

Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL 2 **** znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Preferencyjne ceny dotyczą również rezerwacji na noce 3/4 oraz 6/7 października 2023 r.

Prosimy o dokonanie rezerwacji i płatności we własnym zakresie.
Kontakt do recepcji hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL ****:
tel. (12) 37-63-700 lub e-mail: recepcja@premierkrakowhotel.pl, http://www.premierkrakowhotel.pl/

Program

4 października 2023 (środa).

9.00  Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.30  Oficjalne otwarcie KONGRESU MOBILNOŚCI 2023.

Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Konrad Romik, dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Łukasz Smółka, wicemarszałek Województwa Małopolskiego; przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej; przewodniczący Rady Programowej KONGRESU MOBILNOŚCI 2023; przewodniczący Rady Programowej Forum PARKOWANIE 2023;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; przewodniczący Rady Programowej I-VIII Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2016-2023;

dr inż. Jacek Szmagliński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; przewodniczący Rady Programowej V Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2023;

dr inż. Marek Bauer, prorektor Politechniki Krakowskiej, ...

4 października 2023 (środa).

9.00  Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.30  Oficjalne otwarcie KONGRESU MOBILNOŚCI 2023.

Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Konrad Romik, dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Łukasz Smółka, wicemarszałek Województwa Małopolskiego; przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej; przewodniczący Rady Programowej KONGRESU MOBILNOŚCI 2023; przewodniczący Rady Programowej Forum PARKOWANIE 2023;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; przewodniczący Rady Programowej I-VIII Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2016-2023;

dr inż. Jacek Szmagliński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; przewodniczący Rady Programowej V Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2023;

dr inż. Marek Bauer, prorektor Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Lądowej; przewodniczący Rady Programowej I-IV Forum BUSPASY 2020-2023;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERNCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

11.30 – 13.00  Sesja I. Debata KONGRESU MOBILNOŚCI 2023. „Obecna rola samochodu w obsłudze transportowej obszarów zurbanizowanych”.

Zapis debaty będzie emitowany oraz dostępny na stronie internetowej Radia Kraków.

Referat wprowadzający [10’] oraz moderowanie debaty

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.

Zagadnienia:

- trendy w transporcie, 

- dostępne wyniki Kompleksowych Badań Ruchu,

- udział samochodów osobowych w ruchu,

- wpływ pandemii na mobilność i wskaźnik motoryzacji,

- polityka parkingowa (opłaty i zarządzanie strefą, zbieranie danych, penalizacja),

- na czym polega zrównoważony transport, próba znalezienia „nowej równowagi”, racjonalizacja wykorzystania samochodów, 

- Strefy Czystego Transportu: diagnoza stanu istniejącego: problem środowiskowy, otoczenie prawne, dlaczego upadła pierwsza SCT w Krakowie?, opis obowiązującej strefy i charakterystyka zasad, spodziewane efekty działania, możliwe inne rozwiązania (w tym pobieranie opłat od pojazdów niespełniających wymagań),

- wysoka jakoś komunikacji zbiorowej (priorytety, uprzywilejowanie, nowe linie, tabor),

- ruch pieszy i rowerowy (rozwój infrastruktury),

- organizacja ruchu (przecinanie relacji tranzytowych),

- rola zbierania i przetwarzania danych.

Paneliści:

prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański, kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska;

Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta st. Warszawy;

Marek Dworak, pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie;

dr hab. Michał Wolański, Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

13:00 – 14.20  Obiad.

14.20 – 16.25  Sesja II. Inteligentne miasta. Źródła danych o mobilności.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara; Mirosław Bajor.

1.  „SUMPy – Czy chodzi tylko o kasę?”. [15’]

Bartłomiej Wiertel, członek zarządu, Via Vistula Sp. z o.o.

2.  „Kompleksowe badania ruchu w Rzeszowie. Źródła danych o mobilności”.[15’]

dr inż. Mateusz Szarata, Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska.

3.      „Zielony pająk - mapa dostępności do infrastruktury komunikacyjnej Wrocławia”. [15’]

Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności, Urząd Miejski Wrocławia.

4.    „Kształtowanie miejskich układów drogowych w kontekście ograniczania emisji środowiskowych”. [15’]

dr inż. Arkadiusz Drabicki, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; prezes zarządu Gradiens Sp. z o. o.;

Konrad Chwastek, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.

5.    „Źródła danych informacji pasażerskiej w badaniach wykluczenia komunikacyjnego w Polsce”. [15’]

dr inż. Szymon Fierek, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

Równolegle:

15:00 – 15:30  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków.

Audycja zajmująca się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

16.25 – 16.55  Przerwa kawowa.

16.55 – 18.35  Sesja III. Inteligentne miasta. Parkowanie.

Przewodniczący sesji: Tamás Dombi; Łukasz Franek.

1.      „30 lat temu uchwalono pierwszą politykę transportową dla Krakowa”.  [15’]

prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

2.      „Polityka parkingowa oraz aktualne projekty parkingowe w Polsce”. [15’]

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.

3.      „Zarządzanie parkowaniem jako element strategii na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej”. [15’]

dr inż. Maciej Michnej, zastępca kierownika Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu; Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska.

4.      „Zespołowe budowanie polityki parkingowej w oparciu o badania inżynierskie i społeczne”. [15’]

Ewa Lutogniewska, Departament Komunikacji i Transportu, Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

18.40  Kolacja.

5 października 2023 (czwartek).

8.00  Otwarcie recepcji konferencji.

8.00 – 9:00 Serwis kawowy.

9.00 – 11.00  Sesja IV. Innowacyjny tramwaj.

Przewodniczący sesji: Marcin Kozoń; dr inż. Jeremi Rychlewski.

1.   „Nowa Warszawska – rozwiązania techniczne zastosowane w oddanej w 2023 r. trasie tramwajowej w Gdańsku”. [15’]

dr inż. Jacek Szmagliński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

2.      „Bezpieczne zarządzanie ruchem na zajezdni Annopol w Warszawie”. [20’]

Grzegorz Binek, kierownik Centrum Kompetencji, Systemy dla Transportu Publicznego, PSI Polska Sp. z o.o.;

Michał Wolski, dyrektor Zakładu Realizacji Przewozów „Annopol” R5, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

3.      „Symulator szkoleniowy jako innowacja i wyzwanie w procesie przygotowywania motorniczych tramwajów na przykładzie MPK S.A. w Krakowie”. [15’]

dr Maciej Górowski, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska.

4.      „Zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym motorniczych Tramwajów Warszawskich - weryfikacja innowacyjnego treningu kierowania uwagi wzrokowej”. [15’]

Anna Warchoł-Jakubowska, kierownik Działu Wsparcia Psychologicznego, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.; doktorantka, SWPS, Ośrodek Badań Okulograficznych.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

5.      „Tramwaj w Odessie”. [10’]

Borys Tynka, honorowy ambasador Odessy w Polsce, certyfikowany przewodnik po Odessie.

Po wystąpieniu pytania do Prelegenta. [5’]

11.00 – 11.30  Przerwa kawowa.

11.30 – 14.00  Sesja V. Innowacyjny tramwaj. Buspasy.

Przewodniczący sesji: Marek Dworak; dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG.

1.  „Przejścia dla pieszych przez torowiska tramwajowe - analiza zachowań uczestników ruchu”. [15’]

dr inż. Radosław Bąk, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa; Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

Michał Mikołajczyk, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Urząd Miasta Krakowa;

Aleksandra Krogulec, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urząd Miasta Krakowa.

2.      „Optymalizacja czasu i kosztów inwestycji tramwajowych - prefabrykacja kluczowych elementów nawierzchni w technologii CONTRACK”. [15’]

Małgorzata Urbanek, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

Tomasz Bis, dyrektor ds. Realizacji Kontraktów, Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o.

3. „Efektywność pasów autobusowych w obrębie skrzyżowań”. [15’]

dr inż. Marek Bauer, prorektor Politechniki Krakowskiej; Wydział Inżynierii Lądowej.

4.      „Wyniki działania systemu monitoringu wykorzystania buspasów w Krakowie”. [15’]

Łukasz Gryga, dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie,

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

5.      „Czy da się oznakować buspas tak, aby był zgodny z zapisami „czerwonej książki?”. [15’]

Michał Kacprzak, naczelnik Wydziału Organizacji Ruchu, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

6.      „Pasy dla autobusów –praktyczne przykłady uwarunkowań związanych z ich wyznaczaniem stałą organizacją ruchu”. [15’]

Sebastian Biernacki, p.o. kierownika Referatu Stałej Organizacji Ruchu,

Kinga Budzyńska,

Grzegorz Dyczko,

Grzegorz Gawlik,

Łukasz Lizoń, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

14:00 – 15.00  Obiad.

15.00 – 16.30  Sesja VI. Debata Forum BUSPASY 2023 „Funkcjonowanie pasów autobusowych w polskich miastach”.

Zapis debaty będzie emitowany oraz dostępny na stronie internetowej Radia Kraków.

Referat wprowadzający [10’] oraz moderowanie debaty

dr inż. Marek Bauer, prorektor Politechniki Krakowskiej; Wydział Inżynierii Lądowej.

Zagadnienia:

- jak organizować pasy autobusowe?,

- dla kogo buspasy: chronić przed innymi pojazdami czy udostępniać?, dopuszczać rowerzystów?, carpooling?, samochody elektryczne?, inne?,

- identyfikacja i penalizacja nieuprawnionych użytkowników, uprawnienia Straży Miejskiej,

- dopuszczanie realizowania skrętów w prawo na zielonej strzałce z wykorzystaniem buspasa,

- problem na skrzyżowaniach z relacją innych pojazdów w prawo,

- problem parkowania za buspasem.

Paneliści:

Krzysztof Dostatni, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu;

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie;

Małgorzata Gutowska, dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego

dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

Katarzyna Strzegowska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie;

dr Rafał Świerczyński, prezes zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.

Równolegle:

15:00 – 15:30  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków.

Audycja zajmująca się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

16.30 – 17.00  Przerwa kawowa.

17.00 – 19.05  Sesja VII. Sygnalizacja świetlna.

Przewodniczący sesji: dr inż. Damian Iwanowicz; Jarosław Szustek.

1.      „Skręcanie i zawracanie na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną”. [15’]

dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

inż. Łukasz Paradowski,

inż. Mariusz Szatkowski, absolwenci Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

2.      „Ocena wpływu sterowania ruchem drogowym na zużycie energii, środowisko oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego”. [15’]

dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

Konrad Biszko, doktorant Politechniki Gdańskiej;

Karol Żarski, doktorant Politechniki Gdańskiej.

3.      „Co robimy zatrzymując się na sygnale czerwonym?”. [15’]

dr inż. Damian Iwanowicz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Bydgoska.

4.      „Innowacyjne rozwiązania dla pieszych i rowerzystów w warunkach ruchu miejskiego”. [15’]

dr inż. Anna Wytrykowska, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta st. Warszawy; Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej.

5.      „Warianty sygnalizacji akomodacyjnej na przejściach dla pieszych”. [15’]

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

19.05 – 20:00  Serwis kawowy.

20.00 – 1.00  Bankiet KONGRESU MOBILNOŚCI 2023.

Prowadzenie: DJ Jacek Krąg.

6 października 2023 (piątek).

8.30  Otwarcie recepcji konferencji.

8.00 – 9:00 Serwis kawowy.

9.00 – 11.05  Sesja VIII. Efektywność. Priorytety dla transportu zbiorowego.

Przewodniczący sesji: Łukasz Gryga; dr inż. Tomasz Krukowicz.

1.      „Koszty cyklu istnienia (Life Cycle Costs) jako kryterium oceny efektywności zakupu taboru komunikacji zbiorowej”. [15’]

dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK, kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu; Wydział Mechaniczny; senator Politechniki Krakowskiej.

2.      „Oszczędności wynikające ze stosowania priorytetów dla pojazdów komunikacji zbiorowej”. [15’]

dr inż. Marek Bauer, prorektor Politechniki Krakowskiej; Wydział Inżynierii Lądowej.

3.      „Analiza efektywności wprowadzenia priorytetu dla tramwajów na przykładzie Gdańska”. [15’]

dr inż. Jacek Szmagliński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku;

Michał Tusk, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

4.      „Wpływu priorytetu na ruch na ciągach skoordynowanych”. [15’]

Anna Górka, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

5.      „Algorytm z priorytetem autobusowo-tramwajowym w sygnalizacji świetlnej”. [15’]

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

11.05 – 11.35  Przerwa kawowa.

11.35 – 14.05  Sesja IX. Strefy Czystego Transportu. Innowacyjny Tramwaj.

Przewodniczący sesji: Anna Górka; dr inż. Jacek Szmagliński.

1.    „Wrocławska droga do strefy czystego transportu”. [15’]

Tomasz Stefanicki, zastępca dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności, Urząd Miejski Wrocławia.

2. „Systemy Wspierania Dowodzenia w operacyjnym nadzorowaniu ruchu tramwajowego w Warszawie”. [15’]

Marcin Kozoń, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

3.   „Tramwaj miejski i dwusystemowy w polskich realiach - Gorzów Wielkopolski z wielką wizją”. [15’]

dr inż. Jacek Szmagliński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

Karol Waldmann, Urząd Miejski w Gorzowie Wielkopolskim;

Paweł Pleśniar, Urząd Miejski w Gorzowie Wielkopolskim;

Wojciech Lemański, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

4.      „Jaka jest bezpieczna prędkość tramwaju”. [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

5.      „Zasady obsługi przystanków tramwajowych”. [15’]

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

6.      „Ocena bezpieczeństwa ruchu z elementami audytu na pętlach autobusowo-tramwajowych”. [15’]

dr inż. Krzysztof Ostrowski, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

Marek Nosek, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

14.05 – 14.15  Podsumowanie i zakończenie KONGRESU MOBILNOŚCI 2023.

Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; przewodniczący Rady Programowej I-VIII Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2016-2023;

dr inż. Jacek Szmagliński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; przewodniczący Rady Programowej V Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2023;

dr inż. Marek Bauer, prorektor Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Lądowej; przewodniczący Rady Programowej I-IV Forum BUSPASY 2020-2023;

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej; przewodniczący Rady Programowej KONGRESU MOBILNOŚCI 2023; przewodniczący Rady Programowej Forum PARKOWANIE 2023;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERNCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

14:15  Obiad.

14.15 – 17:00  Serwis kawowy.

Po obradach:

14:00 – 16:00  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków.

Audycja zajmująca się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Terminy

Rabaty za udział w wydarzeniu:

Koszt udziału
Termin dokonania wpłaty Rabat Jeden dzień konferencji Dwa dni konferencji Cały KONGRES MOBILNOŚCI 2023
do 27 września - 1 000 zł + VAT (1 230 zł brutto) 1 700 zł + VAT (2 091 zł brutto) 2 200 zł + VAT (2 706 zł brutto)

Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie zgłosznia oraz płatności przed wyznaczonym terminem.

27 września 2023 r. - ostateczny termin dokonywania zgłoszeń,

4 października godz. 11.00 - uroczyste otwarcie KONGRESU MOBILNOŚCI 2023.

 

Rejestracja on-line

Dane do faktury
Dane odbiorcy

Dane do korespondencji

Zgłaszani uczestnicy
Płatność
Zgłaszam udział w konferencji: *

Poprzednie edycje

   

Galeria IV KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022

Kontakt

Zgłoszenia udziału, kontakt dla Partnerów:

Marlena Gałecka
Specjalista ds. eventów
e-mail: m.galecka@media-prof.pl
tel. kom 725 870 101

Kontakt dla Partnerów: 

Karolina Gutowska- Koza

Dyrektor Biura Promocji i Reklamy
e-mail: k.gutowska@media-prof.pl
tel. kom 535 505 660

Zgłoszenia referatów i wystąpień:

Mirosław Bajor
Dyrektor Programowy 
e-mail: m.bajor@media-prof.pl
tel. kom. 501 434 799

Ewelina Nawara
Dyrektor Naczelna 
e-mail: e.nawara@media-prof.pl
tel. kom. 509 548 713

Dział administracji:

Grażyna Gutowska
e-mail: g.gutowska@media-prof.pl
tel. 32 761 60 60