V Krakowskie Dni Nawierzchni 2018

V KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI zakończyły się dnia 16 listopada. Serdecznie dziękujemy za udział oraz gorącą polemikę, wymianę poglądów i doświadczeń w trakcie dyskusji.

Prezentacje

Referaty wygłoszone w trakcie V KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2018

1. „100 lat niepodległości w polskim drogownictwie – do 1945 roku”, dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o.

2. „100 lat niepodległości w polskim drogownictwie – po II Wojnie Światowej”, mgr Krzysztof Nalewajko, kierownik Zespołu Obsługi Medialnej, GDDKiA Centrala.

3. „Wpływ warunków technologicznych produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym na stopień redystrybucji lepiszcza”, prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, kierownik Zakładu; dr inż. Adam Liphardt, Zakład Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

4. „Recykling na zimno w przebudowie dróg o mniejszym obciążeniu ruchem”, dr inż. Bohdan Dołżycki, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska.

5. „NOxer – Pogromca Zanieczyszczeń”, dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu. Eurovia Polska S.A.

6. ...

Referaty wygłoszone w trakcie V KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2018

1. „100 lat niepodległości w polskim drogownictwie – do 1945 roku”, dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o.

2. „100 lat niepodległości w polskim drogownictwie – po II Wojnie Światowej”, mgr Krzysztof Nalewajko, kierownik Zespołu Obsługi Medialnej, GDDKiA Centrala.

3. „Wpływ warunków technologicznych produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym na stopień redystrybucji lepiszcza”, prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, kierownik Zakładu; dr inż. Adam Liphardt, Zakład Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

4. „Recykling na zimno w przebudowie dróg o mniejszym obciążeniu ruchem”, dr inż. Bohdan Dołżycki, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska.

5. „NOxer – Pogromca Zanieczyszczeń”, dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu. Eurovia Polska S.A.

6. „Wnioski z projektów RID w kontekście aktualizacji wymagań technicznych”, mgr inż. Leszek Bukowski, naczelnik Wydziału Technologii, Departament Studiów, GDDKiA Centrala.

7. „Warstwy przeciwspękaniowe z asfaltem wysokomodyfikowanym „Orbiton HiMA”, dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o.o., mgr inż. Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

8. „SolDuGri – program badawczy wzmocnień nawierzchni za pomocą siatek z włókna szklanego”, Xavier Carbonneau, Colas S.A.

9. „Doświadczenia krajowe w naprawie równości na nowo-budowanych odcinkach oraz zagraniczne w zakresie optymalizacji tekstury nawierzchni betonowych autostrad”, mgr inż. Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

10. „Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne dla nawierzchni betonowych”,  prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu; kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

11. „Doświadczenia w stosowaniu cementu portlandzkiego żużlowego CEM II/B-S 42,5N w budowie nawierzchni betonowych”, prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, pełnomocnik zarządu ds. Badań i Rozwoju Produktów Grupy Górażdże, Górażdże Cement S.A., Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, mgr inż. Maciej Batog, Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o., koordynator ds. Badań i Rozwoju Produktów Grupy Górażdże, Górażdże Cement S.A.

12. „Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych”, mgr inż. Artur Paszkowski, kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju, Cement Ożarów, Grupa Ożarów S.A.

13. „Beton wałowany – rozwój technologii w Polsce oraz jego nowe zastosowania”, mgr Michał Hebdaś, menadżer Techniczno-Handlowy, CEMEX Polska Sp. z o.o.

14. „Zastosowanie metody ATR-IR do badania struktury chemicznej asfaltów i oceny ich odporności na starzenie”, dr inż. Łukasz Niczke, Laboratorium GDDKiA, Oddział w Zielonej Górze, prof. dr hab. inż. Irena Gaweł, emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej.

15. „Problematyka projektowania nawierzchni asfaltowych na przykładzie budowy drogi ekspresowej S-6 Goleniów – Koszalin”, dr inż. Robert Jurczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, z-ca dyrektora ds. technologii GDDKiA Oddział w Szczecinie.

16. „Metody przygotowania granulatu asfaltowego do stosowania w mieszankach mineralno-asfaltowych”,mgr inż. Stanisław Styk, SBI Biuro Inżynierskie Stanisław Styk.

17. „30+ czyli doświadczenia krajowe w recyklingu na gorąco”, dr inż. Wojciech Bańkowski, kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni, Przewodniczący Sekcji Drogowej Rady Naukowej IBDiM, dr hab. inż. Jan Król, Zakład Technologii Nawierzchni Drogowych, Instytut Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, inż. Karol Gałązka, główny technolog, Oddział Usług Sprzętowych Pruszków, Budimex S.A. mgr inż. Andrzej Szyller, z-ca dyrektora zespołu Wytwórni Mas Bitumicznych, Budimex S.A.

18. „Ocena dostosowania nośności nawierzchni do przejazdu pojazdów ponadnormatywnych”, dr inż. Dawid Ryś, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska.

19. „Wpływ eliminacji z ruchu pojazdów przeciążonych na trwałość zmęczeniową nawierzchni”, dr inż. Piotr Zieliński, dr inż. Malwina Spławińska, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska, dr inż. Piotr Burnos, prof. dr hab. inż. Janusz Gajda, Katedra Metrologii i Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

20. „Inteligentne nawierzchnie z betonu z nanomateriałami węglowymi wspomagające ważenie pojazdów w ruchu”, dr inż. Aleksandra Kostrzanowska-Siedlarz, Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska.

21. „Wymiana nawierzchni przystanków autobusowych przy użyciu prefabrykatów – szybko i skutecznie”, mgr inż. Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

22. „Krzywa wiodąca modułu sztywności z uwzględnieniem poziomu naprężenia w projektowaniu konstrukcji podatnej nawierzchni drogowej”, prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, kierownik Katedry, dr inż. Przemysław Buczyński, dr. inż. Grzegorz Mazurek, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Świętokrzyska.

23. „Badanie mieszanek mineralno-asfaltowych w warunkach ścinania przy kontrolowanej sztywności”, dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM, Sekretarz Naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

24.„Ocena możliwości zastosowania dodatku Rosphalt w aspekcie poprawy właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych”, dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska, mgr inż. Adam Bochenek, Anticor Sp. z o.o.

25. „System Zarządzania Majątkiem, czyli Asset Management w wersji 101”, dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM, Sekretarz Naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

26. „Proaktywne zarządzanie i utrzymanie nawierzchni betonowych w Polsce”, mgr inż. Agnieszka Poteraj-Oleksiak, Geobear Sp. z o.o.

27. „Proaktywny asset management infrastruktury drogowej na przykładzie konserwacji nawierzchni asfaltowych”, dr inż. Wiesław Dąbrowski, prezes zarządu Instytutu Dróg i Lotnisk Sp. z o.o.

28. „Zarządzanie nawierzchniami dróg powiatowych”, mgr inż. Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych; dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

29. „Szybkie metody naprawy nawierzchni betonowych na przykładzie iniekcji geopolimerowych”, mgr inż. Agnieszka Poteraj-Oleksiak, Geobear Sp. z o.o.

30.„Ocena efektywności zastosowania siatek stalowych w przebudowach nawierzchni asfaltowych w Małopolsce”,  dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska.

31. „Wybrane materiały odpadowe z tworzyw sztucznych w roli stabilizatorów mastyksu zwiększających odporność mieszanki SMA na koleinowanie”, dr inż. Bartłomiej Grzesik, Katedra Geotechniki i Dróg, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska.

Pliki do pobrania

„Recykling na zimno w przebudowie dróg o mniejszym obciążeniu ruchem”, dr inż. Bohdan Dołżycki, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska 2.60M „NOxer – Pogromca Zanieczyszczeń”, dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu. Eurovia Polska S.A. 2.13M „SolDuGri – program badawczy wzmocnień nawierzchni za pomocą siatek z włókna szklanego”, Xavier Carbonneau, Colas S.A. 2.93M „Doświadczenia w stosowaniu cementu portlandzkiego żużlowego CEM II/B-S 42,5N w budowie nawierzchni betonowych”, prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, pełnomocnik zarządu ds. Badań i Rozwoju Produkt 2.60M „Problematyka projektowania nawierzchni asfaltowych na przykładzie budowy drogi ekspresowej S-6 Goleniów – Koszalin”, dr inż. Robert Jurczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 299.81K „Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych”, mgr inż. Artur Paszkowski, kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju, Cement Ożarów, Grupa Ożarów S.A. 2.84M „Zastosowanie metody ATR-IR do badania struktury chemicznej asfaltów i oceny ich odporności na starzenie”, dr inż. Łukasz Niczke, Laboratorium GDDKiA, Oddział w Zielonej Górze, prof. dr hab. inż. Iren 459.11K „Doświadczenia krajowe w naprawie równości na nowo-budowanych odcinkach oraz zagraniczne w zakresie optymalizacji tekstury nawierzchni betonowych autostrad”, mgr inż. Piotr Heinrich, prezes zarządu OA 3.10M „Wpływ eliminacji z ruchu pojazdów przeciążonych na trwałość zmęczeniową nawierzchni”, dr inż. Piotr Zieliński, dr inż. Malwina Spławińska, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakows 1.12M „Ocena możliwości zastosowania dodatku Rosphalt w aspekcie poprawy właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych”, dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska 820.61K „Wymiana nawierzchni przystanków autobusowych przy użyciu prefabrykatów – szybko i skutecznie”, mgr inż. Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o. 1.78M „Metody przygotowania granulatu asfaltowego do stosowania w mieszankach mineralno-asfaltowych”,mgr inż. Stanisław Styk, SBI Biuro Inżynierskie Stanisław Styk 3.74M „Proaktywny asset management infrastruktury drogowej na przykładzie konserwacji nawierzchni asfaltowych”, dr inż. Wiesław Dąbrowski, prezes zarządu Instytutu Dróg i Lotnisk Sp. z o.o. 1.90M „Proaktywne zarządzanie i utrzymanie nawierzchni betonowych w Polsce”, mgr inż. Agnieszka Poteraj-Oleksiak, Geobear Sp. z o.o. 1.03M „Ocena efektywności zastosowania siatek stalowych w przebudowach nawierzchni asfaltowych w Małopolsce”, dr inż. Piotr Zieliński, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska 2.05M „Wybrane materiały odpadowe z tworzyw sztucznych w roli stabilizatorów mastyksu zwiększających odporność mieszanki SMA na koleinowanie”, dr inż. Bartłomiej Grzesik, Katedra Geotechniki i Dróg, Wydział 1.91M „Szybkie metody naprawy nawierzchni betonowych na przykładzie iniekcji geopolimerowych”, mgr inż. Agnieszka Poteraj-Oleksiak, Geobear Sp. z o.o. 1.42M „Zarządzanie nawierzchniami dróg powiatowych”, mgr inż. Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych; dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu 6.70M